Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria

licencjackie i magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta seminariów magisterskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022/23

Seminaria na studiach stacjonarnych: prof. M. Barańska, prof. Ł. Gaweł, prof. E. Kocój, dr M. Laberschek, dr M. Popiołek, dr K. Plebańczyk

Seminaria na studiach niestacjonarnych: prof. M. Barańska, dr M. Laberschek, dr M. Popiołek, dr M. Wójciak, dr K. Plebańczyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria dla studentów

6 lutego 2021 r. o godz. 8:00 rozpocznie się pierwsza tura zapisów na seminaria magisterskie, które będą realizowane dla studentów I roku SUM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim roku akad. 2020/2021.


Zapraszamy do zapoznania się z opisami, w których znajdują się informacje o przygotowanej ofercie seminariów. 
 

Rejestracja zakończy się 13 lutego 2021 r. o godz. 23:00. Druga tura zapisów przewidziana jest pod koniec lutego 2021 r.

 

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że:

- seminarium magisterskie jest uruchamiane, jeśli zgłosi w nim swój udział co najmniej 8 osób

- na dane seminarium może się zapisać maksymalnie 15 osób

- dana osoba może się wpisać tylko na jedno seminarium

- brak wpisu na seminarium magisterskie przed rozpoczęciem semestru letniego może skutkować skreśleniem z listy studentów

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta seminariów magisterskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021