Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Seminars

BA & MA

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Oferta seminariów magisterskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2022/23

Seminaria na studiach stacjonarnych: prof. M. Barańska, prof. Ł. Gaweł, prof. E. Kocój, dr M. Laberschek, dr M. Popiołek, dr K. Plebańczyk

Seminaria na studiach niestacjonarnych: prof. M. Barańska, dr M. Laberschek, dr M. Popiołek, dr M. Wójciak, dr K. Plebańczyk

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Seminaria dla studentów

6 lutego 2021 r. o godz. 8:00 rozpocznie się pierwsza tura zapisów na seminaria magisterskie, które będą realizowane dla studentów I roku SUM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim roku akad. 2020/2021.


Zapraszamy do zapoznania się z opisami, w których znajdują się informacje o przygotowanej ofercie seminariów. 
 

Rejestracja zakończy się 13 lutego 2021 r. o godz. 23:00. Druga tura zapisów przewidziana jest pod koniec lutego 2021 r.

 

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że:

- seminarium magisterskie jest uruchamiane, jeśli zgłosi w nim swój udział co najmniej 8 osób

- na dane seminarium może się zapisać maksymalnie 15 osób

- dana osoba może się wpisać tylko na jedno seminarium

- brak wpisu na seminarium magisterskie przed rozpoczęciem semestru letniego może skutkować skreśleniem z listy studentów

 

Web Content Display Web Content Display

Oferta seminariów magisterskich dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021