Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopisma i wydawnictwa

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w Kulturze

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

 

więcej o

Zarządzanie Mediami

Czasopismo „Zarządzanie mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

więcej o

Wydawnictwo Attyka

Wydawnictwo Attyka skupia się w swej działalności na dwóch obszarach. Pierwszym jest krąg tematów związanych z szeroko pojmowanym zarządzaniem w kulturze, realizowanych w ramach współpracy z Katedrą Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efektem tego współdziałania jest międzynarodowy periodyk Culture Management/ Kulturmanagement/ Zarządzanie Kulturą oraz seria Biblioteka zarządzania kulturą. Drugi nurt w działalności wydawnictwa to publikacje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zarówno omawiające pojedyncze obiekty zabytkowe, jak i prezentujące dzieje regionów, małych społeczności, kultur itp. Szczególnie ważne, a zarazem interesujące, wydaje się nam ratowanie przed zapomnieniem starych fotografii, dokumentów, druków ulotnych – z tego powodu staramy się zamieszczać w naszych publikacjach ikonografię pozyskiwaną z „nietypowych” źródeł – albumów rodzinnych, albumów gminnych i parafialnych, kronik szkolnych...

więcej o