Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów

Metodologia badań w sektorze kultury i mediów

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania i lektury książki pod redakcją dr Ewy Kocój, dra Marcina Laberscheka, dr Katarzyny Kopeć i dr Katarzyny Plebańczyk z Instytutu Kultury UJ!

Pobierz bezpłatnie >>>

Spis treści

Wstęp  7

KATARZYNA PLEBAŃCZYK
Wybrane narzędzia i techniki wspierające audience development w organizacjach kultury   11

ŁUKASZ WRÓBLEWSKI
Zastosowanie modelowania strukturalnego w poszukiwaniu instrumentów marketingowych determinujących wzmocnienie relacji łączących instytucje kultury z mieszkańcami na transgranicznym rynku   31

MARCIN LABERSCHEK, PAULINA KWIATKOWSKA-CHYLIŃSKA
Badanie przedmiotów w teatrach z wykorzystaniem autofotografii i wywiadów pogłębionych na przykładzie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  57

RAFAŁ KASPRZAK
Koncepcja pomiaru społeczno-ekonomicznego oddziaływania aktywności kulturalnej na lokalną gospodarkę   79

MICHAŁ WÓJCIAK
Metafory mody jako przykład wykorzystania metaforycznego myślenia w badaniach z zakresu nauk o zarządzaniu  103

MAGDALENA SOBOCIŃSKA
Internet w badaniach marketingowych w sferze kultury – potencjał i metody badawcze   125

MICHAŁ PAŁASZ
Etnografia wirtualna – badanie społeczności wirtualnych w zarządzaniu   139

MALWINA POPIOŁEK, BARBARA CYREK
Analiza audytoriów medialnych – nowe trendy i rozwiązania w pomiarze widowni mediów elektronicznych   155

MICHAŁ PAŁASZ
Autoetnografia w zarządzaniu   177

Informacje o redaktorkach i redaktorach oraz autorkach i autorach 191