Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013), zatrudniona na stanowisku profesora UJ od 2024 r. Magisterium i doktorat z filozofii, obroniony w Instytucie Filozofii UJ.

filozofia kultury i estetyka, filozofia podmiotu, filozofia Wschodu

Stypendystka Sasakawa Young Leaders Fellowship Found (1995), Fundacji Lanckorońskich (1997), Uniwersytetu w Oksfordzie (2003).

Członkini międzynarodowych stowarzyszeń i sieci badawczych, m.in.: Society for Asian and Comparative Philosophy (SACP), Leiden University Center for Intercultural Philosophy (LUCIP)

Założycielka i pierwsza redaktorka naczelna czasopisma Argument: Biannual Philosophical Journal.

Autorka trzech monografii na temat filozofii indyjskiej, a także licznych artykułów i rozdziałów z zakresu filozofii Wschodu, filozofii kultury i estetyki, między innymi:

 • Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Kraków: Nomos, 1999.

 • Aesthetics of Earth w: K. Wilkoszewska (red.), Aesthetics of the Four Elements, Ostrava: Tilia–Ostrava University Press, 2001.

 • Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu (red. M. Jakubczak i M. Sacha-Piekło), Kraków: Universitas, 2003.

 • Relacja ‘kobieta – natura’ w debacie ekofeministycznej, w: M. Radkiewicz (red.), Gender – konteksty, Kraków: Rabid, 2004.

 • Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii (red. M. Jakubczak), Kraków: Universitas, 2005.

 • Filozofia kultury jako filozofia kultur, w: Z. Rosińska i J. Michalik (red.), Co to jest filozofia kultury, Warszawa: WUW, 2006.

 • Why didn't Siddhartha Gautama become a Sāṃkhya philosopher, after all? w: I. Kuznetsova, J. Ganeri, Ch. Ram-Prasad (red.), Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue. Self and No-Self, Farnham: Ashgate, 2012.

 • The Aesthetization of Nature: How Buddhist is the Japanese Idea of 'Nature'? w: K. Wilkoszewska (red.), Aesthetics and Cultures, Kraków: Universitas, 2012.

 • What is the Sense of Ego-Maker in Classical Samkhya and Yoga?, w: Girishwar Misra (red.),  Psychology & Psychoanalysis, New Delhi: Munshiram Monoharlal, 2013.

 • Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2013, vol. 58.

 • The Woman-and-Tree Motif in the Ancient and Contemporary India, w: Z. Somhegyi  (red.), Retracing the Past: Historical Continuity in Aesthetics from a Global Perspective, Santa Cruz: International Association for Aesthetics, 2017.

 • Nature w: S. Flavel i Ch. Robbiano (red.), Key Concepts in World Philosophies: A Toolkit for Philosophers, London: Bloomsbury Academic, 2023.