Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UJ

Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Sens Ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013), zatrudniona na stanowisku profesora UJ od 2024 r. Magisterium i doktorat z filozofii, obroniony w Instytucie Filozofii UJ.

filozofia kultury i estetyka, filozofia podmiotu, filozofia Wschodu

Uczestniczka projektu COST (European Cooperation in Science and Technology) finansowanego przez Unię Europejską (2024-2028). Management Committee Member (as a secondary proposer) in Action CA23144: EUROPE'S REPRESENTATIONS OF INDIA: Texts, Images, and Encounters (ESIND). The main aim and objective of the Action is to create a pan-European network of researchers with the shared goal of mapping and analysing the crystallization of modern European representations of India and identifying their impact on past and present encounters between Europeans and Indians.

Stypendystka Sasakawa Young Leaders Fellowship Found (1995), Fundacji Lanckorońskich (1997), Uniwersytetu w Oksfordzie (2003).

Członkini międzynarodowych stowarzyszeń i sieci badawczych, m.in.: Society for Asian and Comparative Philosophy (SACP), Leiden University Center for Intercultural Philosophy (LUCIP)

Założycielka i pierwsza redaktorka naczelna czasopisma Argument: Biannual Philosophical Journal.

Autorka trzech monografii na temat filozofii indyjskiej, a także licznych artykułów i rozdziałów z zakresu filozofii Wschodu, filozofii kultury i estetyki, między innymi:

 • Poznanie wyzwalające. Filozofia jogi klasycznej, Kraków: Nomos, 1999.

 • Aesthetics of Earth w: K. Wilkoszewska (red.), Aesthetics of the Four Elements, Ostrava: Tilia–Ostrava University Press, 2001.

 • Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu (red. M. Jakubczak i M. Sacha-Piekło), Kraków: Universitas, 2003.

 • Relacja ‘kobieta – natura’ w debacie ekofeministycznej, w: M. Radkiewicz (red.), Gender – konteksty, Kraków: Rabid, 2004.

 • Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze Indii (red. M. Jakubczak), Kraków: Universitas, 2005.

 • Filozofia kultury jako filozofia kultur, w: Z. Rosińska i J. Michalik (red.), Co to jest filozofia kultury, Warszawa: WUW, 2006.

 • Why didn't Siddhartha Gautama become a Sāṃkhya philosopher, after all? w: I. Kuznetsova, J. Ganeri, Ch. Ram-Prasad (red.), Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue. Self and No-Self, Farnham: Ashgate, 2012.

 • The Aesthetization of Nature: How Buddhist is the Japanese Idea of 'Nature'? w: K. Wilkoszewska (red.), Aesthetics and Cultures, Kraków: Universitas, 2012.

 • What is the Sense of Ego-Maker in Classical Samkhya and Yoga?, w: Girishwar Misra (red.),  Psychology & Psychoanalysis, New Delhi: Munshiram Monoharlal, 2013.

 • Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 2013, vol. 58.

 • The Woman-and-Tree Motif in the Ancient and Contemporary India, w: Z. Somhegyi  (red.), Retracing the Past: Historical Continuity in Aesthetics from a Global Perspective, Santa Cruz: International Association for Aesthetics, 2017.

 • Nature w: S. Flavel i Ch. Robbiano (red.), Key Concepts in World Philosophies: A Toolkit for Philosophers, London: Bloomsbury Academic, 2023.