Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki_ci

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Katarzyna Zięba

mgr Katarzyna Zięba

Nauki o zarządzaniu i jakości

Absolwentka kierunku zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007) i Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu muzeami i kolekcjami funkcjonującymi w strukturach publicznych szkół wyższych w Polsce.

Od 2007 roku  pracuje w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 prowadzi Dział Strategii i Rozwoju Muzeum.

W latach 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 prowadziła zajęcia pn. „Organizowanie festiwalu” – współtworząc festiwal kultury i mediów Polikultura.

Barańska K., Zięba K. (2020). Zarządzanie strategiczne w kulturze: studium przypadku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN.

Zięba K., Muzea uczelniane i kolekcje na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszukiwanie nowych regulacji w Konstytucja dla Nauki, [w:] Muzealnictwo, 2020, t. 61, s. 201-207.

Zięba K., Muzea uczelniane w Polsce, [w:] Muzealnictwo, 2018, t. 59, s. 79-85

Zięba K., Między misją muzealną a działalnością wystawienniczą, [w:] Rocznik Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 2018, t. IX, s. 21-28.