Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral students

of JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Agnieszka Szostak, MA

Agnieszka Szostak, MA

Management and Quality Sciences

Her scientific interests focus on the management of museums and collections functioning within the structures of public universities in Poland.  

Barańska K., Zięba K. (2020). Zarządzanie strategiczne w kulturze: studium przypadku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A.Pluszyńska, A.Konior, Ł. Gaweł, Warszawa: PWN.

Zięba K., Muzea uczelniane i kolekcje na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poszukiwanie nowych regulacji w Konstytucja dla Nauki, [w:] Muzealnictwo, 2020, t. 61, s. 201-207.

Zięba K., Muzea uczelniane w Polsce, [w:] Muzealnictwo, 2018, t. 59, s. 79-85

Zięba K., Między misją muzealną a działalnością wystawienniczą, [w:] Rocznik Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 2018, t. IX, s. 21-28.