Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

prowadzone w Instytucie Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

„Kluczowe dzieła, terminy, gatunki cyfrowe – cykl kompendiów polskiej kultury cyfrowej”

Celem projektu jest stworzenie kompendiów, słowników, baz dokumentacji i repozytoriów wiedzy z zakresu polskiej kultury cyfrowej - jednej z najbardziej oryginalnych tradycji produkcji kulturowej w Polsce, zapoczątkowanej w latach 70-tych XX stulecia.

Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

Okres realizacji projektu: 23.12.2022 – 22.12.2027

Całkowity koszt realizacji projektu: 580 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu w UJ: 0,00 PLN

 

 

To projekt, którego celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 
W toku badań zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.
 
W projekcie udział biorą krakowskie instytucje kultury - muzea, teatry, instytucje muzyczne.

Cel badań

Celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje; oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.

Metoda

Badania polegają na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety.

Efekt badań

Każda instytucja biorąca w badaniach otrzyma zbiorczy raport końcowy, zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt badawczy, a także będzie miała dostęp do uzyskanych danych, co umożliwi opracowanie własnych wniosków. Dane dostarczone i opracowane w badaniu mogą posłużyć poprawie komunikacji z odbiorcami już korzystającymi z oferty instytucji oraz tymi, którzy dotychczas wybierali inne miejsca, jak również bardziej efektywnemu dysponowaniu środkami finansowymi i zasobami organizacyjnymi wewnątrz instytucji. Ponieważ badanie ma charakter przekrojowy wśród wielu różnorodnych instytucji w całym Krakowie, przedstawiać będzie ono aktualny obraz krakowskiego odbiorcy kultury – przygotowywanie takiego obrazu będzie można powtarzać w kolejnych latach.

Zespół badawczy:

 • dr hab. Łukasz Gaweł (kierownik projektu)
 • mgr Marcin Bańdo
 • mgr Iwona Parzyńska
 • mgr Filip Skowron
 • mgr Agnieszka Szostak
 • lic Patrycja Król

Strona projektu

Profil projektu na Facebooku

Na rynku można zaobserwować różne formy zarządzania karierą – np. oparte na zarządzaniu talentami w organizacji, z którą związany jest twórca/artysta, mniej bądź bardziej świadome prowadzenie indywidualnej kariery – samodzielnie bądź przy wsparciu wyspecjalizowanych menedżerów/agentów. W podejmowanym projekcie badawczym interesuje nas zarówno perspektywa organizacji jak i menedżerów, artystów/twórców, aktywistów społecznych, animatorów, edukatorów, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów. 

Jednym z komponentów projektu jest badanie doświadczeń i opinii wolontariuszy - im również dedykujemy ankietę.

Mamy nadzieję, że wyniki badań będą miały wymiar nie tylko poznawczy, ale i praktyczny.

Ankieta dla artystów/twórców

W tym badaniu chcemy przyjrzeć się bliżej osobistym karierom artystów, twórców, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów.

Link do ankiety

Ankieta dla animatorów/edukatorów/aktywistów społecznych

Ta jest dedykowana do aktywistów społecznych, animatorów, edukatorów, pedagogów.  Chcemy się tu skupić na ich działalności, na „pracy w terenie” ale także poprosić o przekazanie refleksji z nią związanych.

Link do ankiety

Ankieta dla wolontariuszy

Tutaj chcielibyśmy oddać głos wolontariuszom i posłuchać ich opinii i dotychczasowych doświadczeniach. Są niezwykle cenne dla przygotowania rekomendacji dla organizacji, w których wolontariusze pracują.

Link do ankiety

Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet. Serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami.

Kontakt z opiekunami wolontariuszy/praktykantów

W trakcie spotkań z osobami opiekującymi sie wolontariuszami, chcielibyśmy porozmawiać o istniejących i przyszłych programach wolontariatu w Państwa organizacjach, o potrzebach i oczekiwaniach wobec wolontariuszy, o ich pracy.

Osoby, które zgodziłyby się na rozmowę, prosimy o wpisanie do poniższego formularza swoich danych kontaktowych i wstępnie preferowanych przedziałów czasowych - w dalszej kolejności będziemy do Państwa kierować formularz doodle w celu uzgodnienia konkretnych terminów.

Link do formularza

Zespół: dr Katarzyna Plebańczyk, dr Anna Wierzchowska-Woźniak we współpracy ze studentami IK UJ

Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Impulsem do podjęcia badań była oczywista skądinąd teza, że publiczne instytucje kultury w Polsce prowadzą badania i dotyczą one różnych zjawisk, zarówno organizacyjnych jak i artystycznych. Zespół badawczy, w którego skład wchodzili członkowie Stowarzyszenia IBOK, starał się pozyskać wiedzę na temat tego kto i jak bada, kiedy, z kim oraz dlaczego.

Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak: biblioteki, domy/centra kultury, instytucje wystawiennicze (galerie, muzea), opery i filharmonie, teatry oraz archiwa.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskaliśmy informacje m.in.  jakie badania realizują publiczne instytucje kultury w Polsce w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi, dlaczego instytucje kultury prowadzą badania, w jaki sposób korzystają z wyników oraz jakie są bariery w prowadzeniu badań.

Udostępniony raport stanowi syntezę badań. Zawiera rekomendacje skierowane do instytucji kultury oraz sformułowane dalsze luki badawcze.

Badania są realizowane przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą UJ. 

Koordynatorka zespołu badawczego: dr Anna Pluszyńska

Skład zespołu badawczego: 

 • dr Małgorzata Ćwikła
 • dr Agnieszka Konior
 • dr Marcin Laberschek
 • mgr Michał Murzyn
 • mgr Agnieszka Szostak
więcej o Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Zachęcamy do zapoznania się z "Wademekum. Budowanie publiczności teatralnej w sieci", które jest efektem projektu badawczego dr Małgorzaty Ćwikły. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci. 

 
Pandemia COVID-19 wymusiła konieczność przeniesienia programu teatralnego do internetu. Szybko okazało się, że przy tej okazji należy trwale przedefiniować obecność teatru w sieci, tak aby nie tworzyć irytującego ersatzu spotkania na żywo, tylko strategię, która zaskoczy, zaciekawi i zaowocuje stworzeniem silnych relacji z widzami oraz zapewni możliwość organizacyjnego rozwoju. Wiele teatrów doskonale poradziło sobie z tym zadaniem, dla innych, wciąż szukających trybów sensownej obecności w internecie, zaprezentowano w wademekum kilka wskazówek, rozwiązań i przykładów dobrych praktyk. 
 
Tekst opracowany został na podstawie wywiadów z przedstawicielami środowiska teatralnego i widzów oraz analizy materiałów zamieszczany w ostatnich miesiącach w internecie. Całość składa się z kilku części. Oprócz stworzenia zaplecza teoretycznego dla omawianej problematyki, skupiono się na aspektach praktycznych, które mogą być inspiracją do podejmowania nowych wyzwań przez kadrę kultury. Dodatkowo przygotowano słowniczek podstawowych haseł, spis powiązanej literatury, formularz autorefleksji dla pracowników teatrów. W narrację wpleciono wątki związane z dynamicznym rozwojem sieci i jego znaczeniem dla nowatorskiej sztuki teatru.
 

Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury - dr Katarzyna Kopeć

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem „Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury”. Publikacja jest efektem projektu badawczego dr Katarzyny Kopeć, zrealizowanego w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

Zobacz Raport klikając "Więcej":

więcej o

Tematem projektu jest dostępność (cyfrowa, architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna) publicznych instytucji kultury. Badanie ma na celu eksplorację problemów i barier związanych z wdrażaniem zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ma ono charakter wstępny i będzie koncentrowało się na małopolskich publicznych instytucjach kultury. Przewidziano cztery etapy badań: analizę danych zastanych (w tym raportów o dostępności instytucji kultury); zogniskowane wywiady grupowe z koordynatorami dostępności i innymi osobami odpowiedzialnymi za dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; badanie ankietowe wśród wszystkich instytucji kultury w Małopolsce; sporządzenie raportu z badań, opracowanie artykułu naukowego i popularno-naukowego oraz wystąpienia na konferencję.

Projekt ma charakter innowacyjny. Badania o takiej tematyce nigdy nie były prowadzone w małopolskich instytucjach kultury. Z jednej strony podyktowane jest to faktem, że ustawa o dostępności weszła w życie dopiero we wrześniu 2020 roku, z drugiej strony temat ten w małym stopniu do tej pory był przedmiotem publicznej dyskusji i naukowych analiz. Działanie jest integralne ze strategią 4I i POB Heritage, jak i interdyscyplinarne; dotyczy różnych rodzajów dostępności, sytuuje się na pograniczu różnych dyscyplin naukowych, w zespole badawczym znajdują się osoby o różnorodnej specjalizacji, w tym naukowcy, student i przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Tematyka dotyczy zarówno instytucji kultury, będących depozytariuszami dziedzictwa kulturowego, jak i ich dostępności, co z kolei związane jest z zarządzaniem różnorodnością.

Skład zespołu badawczego:

 • dr Agnieszka Konior (koordynatorka projektu)
 • dr Anna Pluszyńska
 • mgr Agnieszka Czyczyło (Fundacja Brak Barier)
 • Anna Grabowska
więcej o

PROJEKT BADAWCZY REALIZOWANY JAKO MINI-GRANT POB FutureSoc

 

Kryzys klimatyczny to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. Dlatego tak ważne jest szukanie strategii, które pomogą redukować ślad węglowy, racjonalizować zużycie zasobów, uczyć nowe pokolenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Postulaty te w sposób szczególny dotyczą organizacji zajmujących się działalnością kulturalną. Kultura pełni bowiem rolę edukacyjną, prezentuje wzorce zachowań, kształtuje postawy. Ponadto reagowanie na problemy związane z ochroną środowiska powinno się tu dokonywać na dwóch poziomach, zarówno poprzez przekaz, treść i warstwę estetyczną dzieł, jak i sposób organizowania. Proponowane badania odwołują się do tego drugiego czynnika i pytań o to, jak zarządzać projektami teatralnymi, by optymalizować ich wpływ na środowisko. Koncentracja na projektach ma kluczowe znaczenie. Projekty jako wydarzenia jednorazowe, finansowane z różnych źródeł zyskały w ostatnich latach niezwykłą popularność w instytucjach kultury. W efekcie zmienił się sposób organizowania pracy i tworzenia planów artystycznych. Programy stały się interdyscyplinarne, międzynarodowe, pojawiły się nowe formaty. Zarazem konieczność ciągłego robienia czegoś od początku sprawia, że w niewielkim stopniu wykorzystuje się wcześniej wytworzone zasoby (zarówno materialne, jak i niematerialne). Brak ekologicznej konsekwencji daje impuls do szukania nowatorskich rozwiązań odwołujących się do doświadczeń i wiedzy artystów oraz organizatorów projektów kulturalnych. Tak ujęta problematyka organizacyjna w kontekście przyszłości wymaga odpowiedniego podejścia metodologicznego. Tym samym w badaniach wdrożone zostaną interdyscyplinarne narzędzia zbierania danych pozwalające na uwzględnienie wiedzy ukrytej, stanowiącej często nieuświadomiony potencjał instytucji kultury.

Termin realizacji: marzec - sierpień 2021

Kierowniczka projektu: dr Małgorzata Ćwikła

Zarządzanie prawami autorskimi rozumiane jest jako proces informacyjno-decyzyjny, w którym dysponent praw stara się umiejętnie je wykorzystać z zamiarem osiągnięcia wyznaczonych celów. Temat ten jest szczególnie istotny w kontekście realizowania społecznej misji publicznych muzeów. Misji, będącej wyrazem zrównoważonego rozwoju, który zakłada określony paradygmat ładu społecznego, tj. z jednej strony gromadzenie zbiorów i ich ochrona, z drugiej upowszechnianie kolekcji zgodnie z zasadą otwartości i przeświadczeniem, że dziedzictwo kulturowe jest dobrem wspólnym. Znalezienie równowagi w sposobie realizacji misji nie jest łatwe, a przeszkodą często są prawa autorskie do dzieł. Muzea nabywając dzieło do kolekcji posiadają przede wszystkim prawo własności do egzemplarza. Tymczasem, to właśnie status prawnoautorski danego dzieła przekłada się na możliwość korzystania z egzemplarza. Od tego zależy w jakim zakresie instytucja będzie prowadziła swoją działalność, w obszarze np.: wystawiennictwa, zwielokrotniania i rozpowszechniania w celach edukacyjnych, promocji czy działalności wydawniczej. Jest to szczególnie istotne w obliczu aktualnych przemian technologicznych (m.in. związanych z digitalizacją zasobów i udostępnianiem kolekcji w internecie), zmian społecznych (m.in. związanych ze zmieniającymi się sposobami uczestnictwa w kulturze), czy w obliczu sytuacji kryzysowych (np. związanych z pandemią Covid19).

Planowany projekt ma na celu pogłębienie zarysowanej problematyki we współpracy z otoczeniem. W jego ramach odbędą się konsultacje merytoryczne z ekspertami działającymi na rzecz ochrony praw autorskich; wywiady z pracownikami instytucji kultury i z twórcami (spadkobiercami) a także badania ankietowe wśród odbiorców oraz skierowane do publicznych muzeów.

Koordynatorka projektu: dr Anna Pluszyńska

Celem planowanego projektu jest zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze oraz poziomu ich zaspokojenia przez publiczne instytucje kultury w Małopolsce. Przewidziano trzy etapy badań: etap przygotowawczy w ramach którego zrealizowana zostanie m.in. analiza danych zastanych; etap realizacji, w trakcie którego zostanie opracowany we współpracy z ekspertami i zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego kwestionariusz ankiety oraz zostaną przeprowadzone badania ankietowe (CAWI oraz PAPI z udziałem ankieterów posiadających kompetencje w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami); oraz etap podsumowania, którego efektem końcowym będzie publikacja naukowa.

Badanie powstaje przy wsparciu środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zespół badawczy:

 • dr Anna Pluszyńska (koordynatorka projektu)
 • dr Agnieszka Konior

Więcej informacji: www.kultura.uj.edu.pl/nauka/badania/dostepna-kultura