Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Modzelewska

Dr Anna Modzelewska

adiunkt

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.  W 2018 r. obroniła pracę doktorską „Struktury organizacyjne NSZZ Solidarność w latach 1980-1989” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Nierenberga (praca wydana drukiem przez Wydawnictwo UJ w 2019 r.: https://wuj.pl/ksiazka/struktury-organizacyjne-nszz-solidarnosc).

Absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ (2012) i Instytutu Reportażu w Warszawie (Polska Szkoła Reportażu, 2011).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki struktur organizacyjnych, przywództwa, zrównoważonego rozwoju, jak również społecznego oddziaływania mediów.

Członek zespołu COST zajmującego się badaniami dostępności mediów w akcji CA19142  „Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility”.

Członek zespołu w projekcie pt. „Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory” w akcji 2, Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+.

Zrealizowała projekt badawczy na Bifröst University dotyczący zarządzania mediami na Islandii w ramach stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (2016).

Zastępca redaktora naczelnego w kwartalniku naukowym „Zarządzanie Mediami” [40 pkt według listy MNiSW]: http://www.ejournals.eu/ZM/menu/363/.

Członek Zespołu doradczego do spraw programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę oraz programu „Doskonała Nauka” przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w Radzie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w latach 2020-2024.

W latach 2008-2012  pracowała jako dziennikarz w „Gazecie Krakowskiej”, gdzie opublikowała ponad 300 artykułów o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej. Stażystka w tygodniku „POLITYKA” (2012 r.).

 • M. Kostera, A. Modzelewska, To look at the world from the Other’s point of view: interview, [w:] Organizational Ethnography, M. Kostera, N. Harding (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2021, s. 74-90.
 • A. Modzelewska (red.), Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
 • M. Szeluga-Romańska, A. Modzelewska, The managerial role in organizational culture as perceived by management students, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2020, nr 16(4), s. 177–206.
 • A. Modzelewska, S. Skuza, M. Szeluga-Romańska, M. Materska-Samek, Towards Greater Citizen Participation in Financing Public Cultural Institutions—Legal Barriers and Proposed Solutions, „Sustainability” 2020, nr 12, 7957.
 • S. Skuza, A Modzelewska, Zielone finanse publiczne w Polsce. Stan obecny i autorskie propozycje zmian, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2020, nr 1, s. 9-29.
 • S. Skuza, A. Modzelewska, M. Popiołek, M. Szeluga-Romańska, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście strategii wybranych spółek posiadających istotne znaczenie dla gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 299-320.
 • A. Modzelewska, Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność" w latach 1980-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • A. Modzelewska, Zarządzanie pamięcią o dziedzictwie i działalności opozycyjnej NSZZ "Solidarność" na przykładzie Nowohuckiego Szlaku Solidarności, [w:] Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku, A. Wysocka, L. Łbik, K. Strauss (red.), Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019, s. 171-184.
 • S. Skuza, A. Modzelewska, M. Szeluga-Romańska, Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów, „Zarządzanie Mediami” 2019, nr 2, s. 79-95.
 • M. Czaplewski, A. Modzelewska, M. Popiołek, General Data Protection Regulation: results of a pilot study, „European Journal of Service Management" 2018, nr 4, s. 105-111.
 • A. Modzelewska, M. Popiołek, Opinie pracowników administracji na temat rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w świetle pilotażowych badań jakościowych, „Zarządzanie i Finanse" 2018, nr 4, cz. 2, s. 155-166.
 • A. Modzelewska, Autopromocja i budowanie marki osobistej na portalu Instagram na tle kultury narcyzmu. Analiza zjawiska na podstawie badania dziesięciu najpopularniejszych profili w serwisie, „Zarządzanie Mediami” 2018, nr 1, s. 25-40.

Związana z Instytutem Kultury UJ od 2012 r. Prowadziła zajęcia z przedmiotów takich jak: Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce, Strategie organizacji rynku medialnego, Zarządzanie organizacjami mediów, Systemy medialne - modele zarządzania, Gatunki dziennikarskie, Podstawy prawne organizacji mediów, Analiza mediów, Podstawy zarządzania, Rozmowy o mediach, Zarządzanie wydawnictwem oraz Seminaria licencjackie.

Prowadziła także zajęcia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotów: Autopromocja i budowanie marki osobistej, PR w sytuacjach kryzysowych oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Podstawy polityki kulturalnej dla dziennikarzy, Analiza aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe w 2020 i 2021 roku.

Stypendium Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 2021 r. w kategorii zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

W 2010 r. otrzymała Nagrodę Młodych Dziennikarzy w kategorii Debiut Publicystyczny Roku.