Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Anna Modzelewska, PhD

Anna Modzelewska, PhD

associate professor

Her scientific interests focus on the issues of organisational structures, leadership, sustainable development, as well as the social impact of media.

 • M. Kostera, A. Modzelewska, To look at the world from the Other’s point of view: interview, [w:] Organizational Ethnography, M. Kostera, N. Harding (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2021, s. 74-90.
 • A. Modzelewska (red.), Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
 • M. Szeluga-Romańska, A. Modzelewska, The managerial role in organizational culture as perceived by management students, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2020, nr 16(4), s. 177–206.
 • A. Modzelewska, S. Skuza, M. Szeluga-Romańska, M. Materska-Samek, Towards Greater Citizen Participation in Financing Public Cultural Institutions—Legal Barriers and Proposed Solutions, „Sustainability” 2020, nr 12, 7957.
 • S. Skuza, A Modzelewska, Zielone finanse publiczne w Polsce. Stan obecny i autorskie propozycje zmian, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2020, nr 1, s. 9-29.
 • S. Skuza, A. Modzelewska, M. Popiołek, M. Szeluga-Romańska, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście strategii wybranych spółek posiadających istotne znaczenie dla gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 299-320.
 • A. Modzelewska, Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność" w latach 1980-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • A. Modzelewska, Zarządzanie pamięcią o dziedzictwie i działalności opozycyjnej NSZZ "Solidarność" na przykładzie Nowohuckiego Szlaku Solidarności, [w:] Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku, A. Wysocka, L. Łbik, K. Strauss (red.), Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019, s. 171-184.
 • S. Skuza, A. Modzelewska, M. Szeluga-Romańska, Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów, „Zarządzanie Mediami” 2019, nr 2, s. 79-95.
 • M. Czaplewski, A. Modzelewska, M. Popiołek, General Data Protection Regulation: results of a pilot study, „European Journal of Service Management" 2018, nr 4, s. 105-111.
 • A. Modzelewska, M. Popiołek, Opinie pracowników administracji na temat rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w świetle pilotażowych badań jakościowych, „Zarządzanie i Finanse" 2018, nr 4, cz. 2, s. 155-166.
 • A. Modzelewska, Autopromocja i budowanie marki osobistej na portalu Instagram na tle kultury narcyzmu. Analiza zjawiska na podstawie badania dziesięciu najpopularniejszych profili w serwisie, „Zarządzanie Mediami” 2018, nr 1, s. 25-40.