Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ

Dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ

Habilitacja w naukach humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (Ikonografia teatralna w „Tygodniku Illustrowanym” 1859–1939), Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Doktorat w naukach humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (Polskie życie teatralne w Rosji 1882–1905), Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Studia magisterskie

 • Filologia polska, spec. nauczycielska (Teatr polski w Petersburgu 1882–1893), Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • Filologia polska, spec. teatrologiczna (Granice rozumienia poezji Mirona Białoszewskiego), Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński

 • Historia teatru polskiego drugiej połowy XIX i początku XX wieku
 • Ikonografia teatralna
 • Helena Modrzejewska ­– życie i twórczość
 • Teatr polski za granicą i teatr polonijny
 • Teatr w perspektywie instytucjonalnej
 • Zarządzanie pamięcią o artystach

Wybrane projekty badawcze z lat 2018–2021

 • Działalność sektora kultury i sektora kreatywnego w Krakowie w warunkach pandemii covid–19. Badania na zlecenie UMK. 2021. Autorka raportu z badania. Dostępny online: bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/323673/karta
 • Polskie życie teatralne w Petersburgu 1905–1917. Miniatura – Działania naukowe (NCN). 2018-2019. Kierownik projektu.
 • Polski Petersburg. Międzynarodowe Centrum Kultury (MKiDN). 2018–2019. Autor haseł encyklopedycznych
 • Krakowskie sceny nieinstytucjonalne – diagnoza. Badania na zlecenie UMK. 2018. Kierownik projektu. Dostępny online: bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/233426/karta

 • Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, Członek Komisji 2020–obecnie
 • Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej UJ, Kierownik 2009–obecnie
 • Fundacja Wspierania Badań nad Źyciem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej, Wiceprezes 2012–obecnie
 • Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Po. Dyrektora / Zastępca Dyrektora 2015–2017
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury UJ, 2012–2015
 • Redaktor naczelna serii wydawniczej „Arte et Ratione”
 • Autorka projektów kulturalnych i społecznych, w tym dedykowanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Kuratorka wystaw poświęconych Helenie Modrzejewskiej stacjonarnych oraz online (m.in. dla Google Arts and Culture).
 • Organizatorka corocznych seminariów naukowych, poświęconych Helenie Modrzejewskiej, realizowanych przez Pracownię Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej, Fundację dla Modrzejewskiej i Muzeum Narodowe w Krakowie ­– Dom Jana Matejki.

 • Kędziora A., Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego” (1859–1839), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, t. I i II.
 • Kędziora A., Teatry w Krakowie 2016-2017, Attyka, Kraków 2018.
 • Modrzejewska/Listy. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego 1859–1914, oprac. A. Kędziora, E. Orzechowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015, t. I i II.
 • Kędziora A., Szekspir Modrzejewskiej, Attyka, Kraków 2015.
 • Kędziora A., Helena Modrzejewska w rycinach, Attyka, Kraków 2013.
 • Kędziora A., Polskie życie teatralne w Rosji 1882–1905, Attyka, Kraków 2007.

Artykuły naukowe z lat 2019–2021

 • Kędziora A., Orzechowski E., Pięćdziesiąt twarzy artysty, czyli ki diabeł? Heleny Modrzejewskiej walka o wizerunek z zachowaniem prawa do prywatności [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 29-45.
 • Kędziora A., Kleopatra Modrzejewskiej w fotografii [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 273–289.
 • Kędziora A., Orzechowski E., Listy Tadeusza Żuk-Skarszewskiego i Rudolfa Starzewskiego do Karola Chłapowskiego [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 335–371.
 • Kędziora A., Orzechowski E., „Pewnieście zapomnieli o tej wielkiej aktorce”. Aszpergerowa i Modrzejewska w świetle korespondencji [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 373–406.
 • Listy Adama Asnyka do Chłapowskich, oprac. A. Kędziora, E. Orzechowski, „Pamiętnik Literacki” 2020, t. 111, nr 3, s. 129-160.
 • Kędziora A., Modrzejewska i kompozytorzy [w:] Helena Modrzejewska i Jej Przyjaciele, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 99-132
 • Kędziora A., „Nie zapomnim nawet w grobie śliczną Modrzejesię” [w:] Ślady teatru: księga ofiarowana profesor Joannie Walaszek, red. D. Jarząbek-Wasyl, T. Kornaś, WUJ, Kraków 2020, s. 261-272.
 • Kędziora A., Helena Modrzejewska w fotografii – próba syntezy [w:] Helena Modrzejewska i teatr jej epoki, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Attyka, Kraków 2019, s. 29-38.
 • Kędziora A., „[…] róże cudownie kwitną”. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej i kwiatach [w:] Spotkania u Modrzejewskiej, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 27-52.
 • Kędziora A., Adam Mickiewicz: ikonograficzne źródła do badań nad życiem, twórczością i recepcją (na podstawie “Tygodnika Illustrowanego” z lat 1898-1907) [w:] Spotkania u Modrzejewskiej, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 11-25.
 • Kędziora A. Polskie życie teatralne w Petersburgu przed 1917 r. [w:] Encyklopedia „Polski Petersburg”, 2019. Dostępny online: http://www.polskipetersburg.pl/hasla/polskie-zycie-teatralne-w-petersburgu-przed-1917-r [Польская театральная жизнь в Санкт-Петербурге до 1917 г.]
 • Kędziora A., Orzechowski E., Wydawnicze losy Dziennika Heleny Modrzejewskiej, „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 1, s. 90–97.
 • Jarząbek-Wasyl D., Kędziora A., Orzechowski E., Dziennik Heleny Modrzejewskiej: 1 I – 16 II 1893, „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 1, s. 55–89.