Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff

of the JU Institute of Culture

Web Content Display Web Content Display

Alicja Kędziora, PhD, JU Prof.

Alicja Kędziora, PhD, JU Prof.

 • History of Polish theatre of the second half of the 19th and the early 20th century

 • Theatre iconography

 • Helena Modjeska – life and art

 • Polish theatre abroad and the theatre of Polish diaspora communities

 • Theatre in the institutional perspective

 • Managing the memory about artists

 • Kędziora A., Ikonografia teatralna „Tygodnika Illustrowanego” (1859–1839), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, t. I i II.
 • Kędziora A., Teatry w Krakowie 2016-2017, Attyka, Kraków 2018.
 • Modrzejewska/Listy. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego 1859–1914, oprac. A. Kędziora, E. Orzechowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015, t. I i II.
 • Kędziora A., Szekspir Modrzejewskiej, Attyka, Kraków 2015.
 • Kędziora A., Helena Modrzejewska w rycinach, Attyka, Kraków 2013.
 • Kędziora A., Polskie życie teatralne w Rosji 1882–1905, Attyka, Kraków 2007.

Research articles 2019–2021

 • Kędziora A., Orzechowski E., Pięćdziesiąt twarzy artysty, czyli ki diabeł? Heleny Modrzejewskiej walka o wizerunek z zachowaniem prawa do prywatności [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 29-45.
 • Kędziora A., Kleopatra Modrzejewskiej w fotografii [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 273–289.
 • Kędziora A., Orzechowski E., Listy Tadeusza Żuk-Skarszewskiego i Rudolfa Starzewskiego do Karola Chłapowskiego [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 335–371.
 • Kędziora A., Orzechowski E., „Pewnieście zapomnieli o tej wielkiej aktorce”. Aszpergerowa i Modrzejewska w świetle korespondencji [w:] Helena Modrzejewska Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 373–406.
 • Listy Adama Asnyka do Chłapowskich, oprac. A. Kędziora, E. Orzechowski, „Pamiętnik Literacki” 2020, t. 111, nr 3, s. 129-160.
 • Kędziora A., Modrzejewska i kompozytorzy [w:] Helena Modrzejewska i Jej Przyjaciele, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 99-132
 • Kędziora A., „Nie zapomnim nawet w grobie śliczną Modrzejesię” [w:] Ślady teatru: księga ofiarowana profesor Joannie Walaszek, red. D. Jarząbek-Wasyl, T. Kornaś, WUJ, Kraków 2020, s. 261-272.
 • Kędziora A., Helena Modrzejewska w fotografii – próba syntezy [w:] Helena Modrzejewska i teatr jej epoki, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Attyka, Kraków 2019, s. 29-38.
 • Kędziora A., „[…] róże cudownie kwitną”. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej i kwiatach [w:] Spotkania u Modrzejewskiej, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 27-52.
 • Kędziora A., Adam Mickiewicz: ikonograficzne źródła do badań nad życiem, twórczością i recepcją (na podstawie “Tygodnika Illustrowanego” z lat 1898-1907) [w:] Spotkania u Modrzejewskiej, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 11-25.
 • Kędziora A. Polskie życie teatralne w Petersburgu przed 1917 r. [w:] Encyklopedia „Polski Petersburg”, 2019. Dostępny online: http://www.polskipetersburg.pl/hasla/polskie-zycie-teatralne-w-petersburgu-przed-1917-r [Польская театральная жизнь в Санкт-Петербурге до 1917 г.]
 • Kędziora A., Orzechowski E., Wydawnicze losy Dziennika Heleny Modrzejewskiej, „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 1, s. 90–97.
 • Jarząbek-Wasyl D., Kędziora A., Orzechowski E., Dziennik Heleny Modrzejewskiej: 1 I – 16 II 1893, „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 1, s. 55–89.