Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład

Zarządzania Kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Zarządzania Kulturą funkcjonuje w strukturach Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2009 roku, chociaż jego początki sięgają założonej w 1994 roku, z inicjatywy prof. Emila Orzechowskiego Szkoły Zarządzania Kulturą, która mieściła się przy krakowskim Rynku Głównym 8. Uprzednio Zakład Zarządzania Kulturą funkcjonował w strukturach Instytutu Spraw Publicznych UJ, w 2008 roku wszedł w skład Zespołu Katedr Nauki o Kulturze.

Działalność naukowa Zakładu Zarządzania Kulturą koncentruje się głównie wokół kwestii związanych z zarządzaniem w sektorze kultury (organizacjach publicznych, prywatnych i społecznych). Pracownice_y zakładu podejmują w swoich badaniach różnorodne tematy związane z zarządzaniem w sektorze kultury. Dotyczą one m.in. zarządzania strategicznego, zarządzania dziedzictwem kulturowym, ekonomiki kultury, prawa autorskiego, kadr kultury czy wyzwań współczesności, jakie stają przed organizacjami kultury.

Zakład Zarządzania Kulturą prowadzi także studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą, które realizowane są od 1996 roku, będąc tym samym drugim najstarszym tego typu kierunkiem w Polsce. Do tej pory dyplom ukończenia studiów otrzymało około 700 osób.

We współpracy z Wydawnictwem Naukowym Attyka powstała seria publikacji "Biblioteka Zarządzania Kulturą”, w której opublikowano już ponad 20 tomów, autorstwa członków i członkiń Zakładu oraz osób z nim współpracujących.

Kluczowym przedsięwzięciem realizowanym przez Zakład Zarządzania Kulturą jest konferencja „Badania w sektorze kultury”, która pierwszy raz została zorganizowana w 2019 roku. Jej ideą jest prezentacja wyników aktualnych badań dotyczących sektora kultury oraz integracja środowiska naukowego z praktykami działającymi w sektorze kultury. Dotychczasowe edycje konferencji były poświęcone: publiczności (2019), przyszłości i zmianie (2020), dostępności (2022).

W 2020 roku pracownice_y Zakładu Zarządzania Kulturą wspólnie opublikowali książkę „Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka” wydaną nakładem PWN. Publikacja stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu w sektorze kultury. Jej unikatową wartością jest kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień teoretycznych, a także konsekwentne odwoływanie się do praktyki zarządzania poprzez trafnie dobrane studia przypadków. Poruszane w publikacji tematy są przejawem zainteresowań badawczych członkiń i członków Zakładu Zarządzania Kulturą.

Kierownik: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

lukasz.gawel@uj.edu.pl

więcej o

Adiunkt: dr Anna Góral

anna.goral@uj.edu.pl

więcej o

Adiunkt: dr Agnieszka Konior

agn.konior@uj.edu.pl

więcej o

Adiunkt: dr Katarzyna Kopeć

katarzyna.kopec@uj.edu.pl

więcej o

Adiunkt: dr Katarzyna Plebańczyk

katarzyna.plebanczyk@uj.edu.pl

więcej o

Adiunkt: dr Anna Pluszyńska

anna.pluszynska@uj.edu.pl

więcej o

Adiunkt: dr Agnieszka Szostak

agnieszka.szostak@uj.edu.pl

więcej o

Asystentka: mgr Olga Kosińska

olga.kosinska@uj.edu.pl

więcej o

mgr Olga Kosinska

mgr Olga Kosinska

olga.kosinska@uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

więcej o mgr Olga Kosinska
mgr Elżbieta Król-Dryja

mgr Elżbieta Król-Dryja

elzbieta.krol-dryja@doctoral.uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Promotorka pomocnicza: dr Anna Pluszyńska

więcej o mgr Elżbieta Król-Dryja
mgr Krzysztof Kula

mgr Krzysztof Kula

krzysztof.kula@doctoral.uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Promotorka pomocnicza: dr Małgorzata Ćwikła

więcej o mgr Krzysztof Kula
mgr Michał Murzyn

mgr Michał Murzyn

michal.murzyn@doctoral.uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Promotorka pomocnicza: dr Anna Góral

więcej o mgr Michał Murzyn
mgr Katarzyna Zięba

mgr Katarzyna Zięba

katarzynaa.zieba@uj.edu.pl

Promotorka: dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ

więcej o mgr Katarzyna Zięba

dr Jarosław Klaś

dr Jarosław Klaś

jarek.klas@gmail.com

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

więcej o dr Jarosław Klaś
dr Weronika Pokojska

dr Weronika Pokojska

weronika.pokojska@uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

więcej o dr Weronika Pokojska
dr Agnieszka Konior

dr Agnieszka Konior

agn.konior@uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

więcej o dr Agnieszka Konior
dr Marcin Laberschek

dr Marcin Laberschek

marcin.laberschek@uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

więcej o dr Marcin Laberschek
dr Agnieszka Szostak

dr Agnieszka Szostak

agnieszka.szostak@uj.edu.pl

Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

więcej o dr Agnieszka Szostak

Aktualne:

Archiwalne:

Lista lektur dotyczących zarządzania kulturą
więcej o