Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne!!! Informacja dla studentów i doktorantów zarejestrowanych na warsztaty z Emisji głosu.

Ważne!!! Informacja dla studentów i doktorantów zarejestrowanych na warsztaty z Emisji głosu.

 

Szanowni Państwo.

 

 Przypominam, że od 30.09. do 22.10. trwa II faza rejestracji do wybranych grup, natomiast zajęcia w Studium Pedagogicznym rozpoczynają się 6 października. Jednak zgodnie z nowym Regulaminem Studiów z dnia 30 kwietnia 2014 r. udział w zajęciach realizowanych w ramach dodatkowych punktów ECTS przeznaczonych na zajęcia bezpłatne wymaga zgody Dziekana. W związku z tym byłoby wskazane, aby przed zarejestrowaniem się do konkretnej grupy, a przede wszystkim przed rozpoczęciem zajęć uzyskali Państwo akceptację Dziekana.

W tym celu bardzo proszę na mój adres: kinga.gizbertstudnicka@uj.edu.pl

jak najszybciej indywidualnie lub grupowo przesłać swoje dane (imię, nazwisko, rok i kierunek studiów oraz wydział, a także zaznaczyć, czy chodzi o warsztaty 30, czy też 15 godzinne i czy realizują Państwo równocześnie przygotowanie nauczycielskie).

W korespondencji zwrotnej przekażę Państwu odpowiednie formularze, które po wypełnieniu należy złożyć w swoich Dziekanatach.

Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, bardzo proszę zeskanowany egzemplarz zgody odesłać do mnie, lub przynajmniej powiadomić mnie o akceptacji Dziekana. W przypadku rozpatrzenia negatywnego (mam nadzieję, że będą to sytuacje sporadyczne)proszę również mnie o tym poinformować, wówczas poinstruuję Państwa, jak powinno się dalej postępować.

Dyrekcja Studium Pedagogicznego tymczasem podjęła decyzję o otworzeniu 6 grup (trzy 30 godzinne i trzy 15 godzinne), ale w październiku zostaną stworzone kolejne grupy dla studentów, którzy otrzymali już zgodę Dziekanów.

Dlatego tak bardzo istotne jest, aby możliwie jak najprędzej postarali się

Państwo o akceptację Dziekanów, ponieważ dzięki temu już wkrótce będzie mogła rozpocząć warsztaty większa liczba grup.

 

Data opublikowania: 03.10.2014
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek