Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„RZETELNOŚĆ I NIERZETELNOŚĆ NAUKOWA. TEORIA I PRAKTYKA"

„RZETELNOŚĆ I NIERZETELNOŚĆ NAUKOWA. TEORIA I PRAKTYKA"

W części teoretycznej przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z nierzetelnością naukową (plagiat, fałszerstwo, fabrykacja) oraz konsekwencje prawne dla doktorantów wynikające z nierzetelności popełnionych w pracach. Omówione również zostaną konkretne przypadki plagiatów prac dyplomowych, doktorskich oraz habilitacyjnych. Poruszony będzie także problem autoplagiatu, z ukazaniem konkretnych przypadków w tekstach naukowych i pracach na stopień (habilitacje, postępowania profesorskie). Część praktyczna będzie poświęcona przypomnieniu pojęć: „etyka cytatu" (zasady właściwego cytowania) oraz różnic pomiędzy parafrazą i streszczeniem. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których zapoznają się z prawidłowymi zasadami parafrazowania oraz będą wykonywać ćwiczenia z parafrazy.

 

WYKŁAD: dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich i dla doktorantów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Termin: 18 marca (wtorek), godz. 13.00-14.30

Miejsce: sala nr 0.103

 

WARSZTATY: dla doktorantów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Termin: 18 marca (wtorek), godz. 16.30-19.30

Miejsce: sala nr 0.301

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach warsztatowych konieczne jest uprzednie wpisanie się na listę. Lista będzie dostępna od dnia 10 marca w Dziekanacie u p. Joanny Janik. O przyjęciu na zajęcia będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zajęcia poprowadzą:

Prowadzący: Dr hab. Marek Wroński - ekspert patologii nauki, b. Rzecznik Rzetelności Naukowej WUM, członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu, dziennikarz miesięcznika „Forum Akademickiego", gdzie od ponad 12 lat prowadzi cykl „Z Archiwum Nieuczciwości Naukowej".

Dr Agnieszka Raubo - filolog polski, adiunkt w Zakładzie Literatury Staropolskiej I Oświecenia UAM w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa UW), prowadzi zajęcia z parafrazy i rzetelności cytowania dla studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 

Data opublikowania: 09.03.2014
Osoba publikująca: Zbigniew Handzel