Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Tomasz Dąbrowski

Dr Tomasz Dąbrowski

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Współtwórca i wiceprezes Think Tanku Diversity Hub, realizującego badania i kreującego dyskusję publiczną w obszarze zarządzania różnorodnością. Współorganizator 12 konferencji z zakresu Diversity & Inclusion (D&I). Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych dot. D&I, współautor metodyki badawczej Diversity Audit. Doradca dla największych korporacji w zakresie polityk D&I.

Współtwórca metodyk badawczych (ESA – satysfakcja pracowników, AOC – kultura organizacyjna, KMA – zarządzanie wiedzą, SQA – satysfakcja klientów) oraz platformy on-line wspierającej realizację badań w obszarze HR (evolve4biz.com). Doświadczony ekspert w obszarze badań wewnątrzorganizacyjnych.

Doświadczony doradca i menedżer złożonych projektów z obszaru HR dla największych korporacji i urzędów administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialny za wdrożenie systemów zarządzania przez kompetencje oraz powiązanych z nimi systemów ocen okresowych w ponad 40 organizacjach. Pełnił także funkcję członka zespołu opracowującego projekt zmiany rozporządzenia o ocenach okresowych w służbie cywilnej oraz rolę eksperta w międzynarodowych projektach ukierunkowanych na rozwój innowacji w obszarze zarządzania opartego na kompetencjach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami (wieloletni dyrektor działu projektów, certyfikaty IPMA,, Prince2) i zarządzaniu zespołem badawczym (dyrektor działu badań) oraz w skutecznym budowaniu własnego biznesu (swoją pierwszą firmę współzałożył jeszcze na studiach, by w ciągu trzech lat zbudować silną i znaczącą organizację szkoleniową, która następnie połączyła się z jedną z największych firm szkoleniowo-doradczych w Polsce).

Obszar zainteresowań naukowych:

zarządzanie różnorodnością (diversity and inclusion), szczególnie w kontekście cyfrowej humanistyki.