Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja

terminy zaliczeń, egzaminów i dyżurów w sesji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy zaliczeń, egzaminów i dyżurów w sesji letniej (18-30.06.2022) i letniej poprawkowej (1-15.09.2022)

nazwa przedmiotu

imię i nazwisko koordynatora

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się w stosunku do założeń sylabusa (TAK/NIE)

Termin egzaminu/zaliczenia (dzień, godzina). I termin + Forma egzaminu / zaliczenia

Termin egzaminu/zaliczenia (dzień, godzina). II termin + Forma egzaminu / zaliczenia

Seminarium magisterskie II nst

Marcin Laberschek

nie

20.05 / złożenie pracy dyplomowej

20.08 / złożenie pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie II nst

Marzena Barańska

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II nst

Malwina Popiołek

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II nst

Marzena Barańska

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II nst

Katarzyna Plebańczyk

nie

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II st

Łukasz Gaweł

nie

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II st

Ewa Kocój

Nie

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II st

Michał Wójciak

NIE

15.05 - termin ostatecznego oddania pracy magisterskiej

15.09 / II termin ostatecznego oddania pracy magisterskiej

Seminarium magisterskie II st

Małgorzata Ćwikła

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II st

Anna Góral

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie II st

Bogusław Nierenberg

nie

07.06 / praca magisterska

01.09 / praca magisterska

Seminarium magisterskie II st

Marzena Barańska

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Praktyka studencka

Mateusz Falkowski

nie

koniec semestru letniego / praktyka

koniec semestru letniego / praktyka

Praktyka studencka

Katarzyna Plebańczyk

nie

15.06 / termin złożenia dokumentów

05.09 / termin złożenia dokumentów

Seminarium licencjackie dr Michał Pałasz

Michał Pałasz

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Laboratorium wiedzy o kulturze I/ Myślenie polityczne dzisiaj

Piotr Graczyk

 

 

 

Laboratorium wiedzy o kulturze II/ Trening komunikacji międzykulturowej

Ewa Kocój

nie

30.05

 

Seminarium licencjackie dr Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium magisterskie I nst

Marcin Laberschek

nie

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I nst

Michał Wójciak

NIE

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I nst

Marzena Barańska

NIE

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I nst

Katarzyna Plebańczyk

NIE

15.06 / praca zaliczeniowa

02.09 / praca zaliczeniowa

Seminarium magisterskie I st

Katarzyna Barańska

nie

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I st

Łukasz Gaweł

NIE

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I st

Marcin Laberschek

nie

30.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I st

Katarzyna Kopeć

NIE

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I st

Marzena Barańska

NIE

15.06 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

15.09 / złożenie konspektu pracy dyplomowej

Seminarium magisterskie I st

Katarzyna Plebańczyk

nie

15.06 / praca zaliczeniowa

02.09 / praca zaliczeniowa

Zarządzanie strategiczne

Katarzyna Plebańczyk

NIE

26.06 / egz. pisemny

05.09.2022, g. 9.30-11.30 / egz. pisemny

Zarządzanie strategiczne

Agnieszka Szostak

Nie

25.06 (I grupa) 9-15.00 i 26.06 (II grupa) 11-17.00 / prezentacja

03.09 11-14.00 / prezentacja

Zarządzanie strategiczne

Katarzyna Plebańczyk

 

10.06/20.06 / egz. pisemny st. g.9.30-11.30, s. 1.113

26.06. nst. g. 10.00-12.00, s. 1.113

05.09.2022, g. 12.00-14.00 / egz. pisemny s. 0.101

Podstawy zarządzania-Egzamin

Michał Wójciak

NIE

18.06 / egz. pisemny, godz. 10.00

10.09 / egz. pisemny

Podstawy zarządzania

Bogusław Nierenberg

nie

22.06 / egz. pisemny, godz. 16.00, s. 0.102

01.09 / egz. pisemny

Podstawy zarządzania-Egzamin

Bogusław Nierenberg

nie

22.06 / egz. pisemny, godz. 16.00, s. 0.102

01.09 / egz. pisemny

Organizowanie festiwalu

Marta Kudelska

nie

09.06 / 

03.09 / praca pisemna przygotowanie konspektu działania kulturalnego

Elementy teorii i historii sztuki

Urszula Bęczkowska

 

 

 

Dzieje kultury

Krzysztof Pleśniarowicz

nie

13.06 zal. 20.06 egz. / zal. - quiz, Pegaz; egz. pisemny

 

Prawo mediów

Marzena Barańska

 

20.06, godz 17.00

 

Prawo reklamy

Marzena Barańska

 

20.06, godz 17.30

 

Światoobrazy współczesności I

Piotr Graczyk

 

 

 

Prawo kultury

Anna Pluszyńska

NIE

8.04/22.04 / praca pisemna/test

 

Kultura cyfrowa: literatura elektroniczna, demoscena, gry, sztuka mediów

Piotr Marecki

nie

14.06 13-14.30 / prezentacja utworu cyfrowego

1.09 13-14.00 / prezentacja

Zarządzanie organizacją medialną

Jacek Skorus

 

 

 

Zarządzanie organizacją medialną

Anna Modzelewska

nie

24.06 16.00 / zaliczenie na ocenę/prezentacja

02.09 16.00 / zaliczenie na ocenę/prezentacja

Nowe technologie w praktyce zarządzania

Olga Kosińska

NIE

15.06 / praca zaliczeniowa (suma zadan wykonywanych przez cały semestr + kolokwia)

15.09 / praca zaliczeniowa (suma zadan wykonywanych przez cały semestr + kolokwia)

Warsztat badacza

Alicja Kędziora

nie

09.06 / kolokwium pisemne

06.09 / kolokwium pisemne

Podstawy przedsiębiorczości

Marta Kudelska

nie

przedostatnie zajęcia / prezentacja projektu zaliczeniowego

ostatnie zajęcia / prezentacja

Filozofia

Mateusz Falkowski

nie

przedostatnie zajęcia / esej semestralny

koniec semestru letniego / esej semestralny

Laboratorium: Estetyka, sztuka, kreatywność

Cezary Woźniak

 

23.06 / prezentacja

15.09 / prezentacja

Źródła współczesności.Wprowadzenie

Cezary Woźniak

 

23.06 / prezentacja

15.09/ prezentacja

Laboratorium: Doświadczenie

Mateusz Falkowski

nie

ostatnie zajęcia / suma wykonanych prac

koniec semestru letniego / suma wykonanych prac

Zarządzanie mediami społecznościowymi

Olga Kosińska

NIE

15.06 / praca zliczeniowa

15.09 / praca zaliczeniowa

Projektowanie badań naukowych (nst)

Agnieszka Szostak

Nie

26.06 13.00 / egz. pisemny

03.09 9-10.30 / egz. pisemny

Projektowanie badań naukowych

Agnieszka Szostak

Nie

27.06 12.30-14.00 / egz. pisemny

05.09 12.30-14.00 / egz. pisemny

Elementy teorii i historii literatury

Piotr Marecki

nie

22-23.06 od 11.00 do 19.00 / ustny

 

Zarządzanie relacjami z publicznością/ audience development

Katarzyna Plebańczyk

NIE

15.06 / prezentacja prac grupowych

2.09 / prezentacja prac grupowych

Zarządzanie relacjami z klientem

Katarzyna Plebańczyk

NIE

15.06 / prezentacja prac grupowych

2.09 / prezentacja prac grupowych

Etyka zarządzania

Michał Pałasz

NIE

15.06 / prezentacja i artykuł

01.09 / prezentacja i artykuł

Źródła współczesności

Mateusz Falkowski

nie

ostatnie zajęcia / suma wykonanych prac

koniec semestru letniego / suma wykonanych prac

Źródła współczesności

Piotr Graczyk

 

 

 

Prawo mediów

Marzena Barańska

 

25.06, g.9.00, niest

02.09., g.17.00 stacj.

02.09., g. 18.00 niest.

Prawo reklamy

Marzena Barańska

 

25.06, g.9.30, niest

02.09., g.17.30 stacj.

02.09., g.18.30 niest.

Elementy teorii i historii filmu

Krzysztof Siwoń

NIE

15.05 13.30 / kolokwium pisemne

07.09 / kolokwium pisemne

Źródła współczesności II

Mateusz Falkowski

nie

ostatnie zajęcia / suma wykonanych prac

koniec semestru letniego / suma wykonanych prac

Źródła współczesności II

Mateusz Falkowski

nie

ostatnie zajęcia / suma wykonanych prac

koniec semestru letniego / suma wykonanych prac

Elementy teorii i historii muzyki

Krzysztof Siwoń

NIE

15.05 11.45 / egz. pisemny

07.09 / egz. pisemny

HR w organizacjach

Aneta Kuźniarska

NIE

18.06 14:15 do 15

03.09 14:15-15

HR w organizacjach

Magdalena Kossowska

TAK

08.06

zaliczenie poprzez prezentacje grupową / prezentowanie tematyki związanej z HR

Tworzenie strategii nowego biznesu/ nowej marki

Monika Hapek

nie

09.04 9.00 / prezentacja

01.09 / prezentacja

Tworzenie strategii nowego biznesu/ nowej marki

Monika Hapek

nie

14.06 14.15 / prezentacja

01.09 / prezentacja

Planowanie i organizacja kampanii reklamowej

Zuzanna Komornicka

 

28.05 10.00 / prezentacja

12.06 / 

Planowanie i organizacja kampanii reklamowej

Monika Hapek

nie

14.06 17.45 / prezentacja

01.09 / prezentacja

Humanistyka dziś

Mateusz Falkowski

 

ostatnie zajęcia / suma wykonanych prac

koniec semestru letniego / suma wykonanych prac

Elementy teorii i historii teatru

Alicja Kędziora

nie

17.06 / test pisemny

06.09 / test pisemny

Projekty miejskie

Zuzanna Komornicka

nie

29.05 8.15 / prezentacja

12.06 / prezentacja

Projekty miejskie

Agnieszka Konior

NIE

09.06 / prezentacja prac grupowych

 

Podstawy reklamy

Michał Wójciak

nie

05.06 13.00 / zal. pisemne

01.09 / zal. pisemne

Podstawy reklamy

Bogusław Nierenberg

NIE

07.06 / zal. pisemne

01.09 / zal. pisemne

Analiza audytoriów medialnych

Monika Hapek

nie

29.05 12.15 / zal. pisemne

03.09 / zal. pisemne

Analiza audytoriów medialnych

Monika Hapek

nie

20.04 14.15 / zal. pisemne

01.09 / zal. pisemne

Laboratorium wiedzy o kulturze III/ Dziedzictwo kulturowe społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Ewa Kocój

Nie

30.05.2022

 

Laboratorium zarządzania III/ Zarządzanie instytucją w środowisku posthumanistycznym. Casus muzeum

Katarzyna Barańska

 

 

 

Język angielski B2+

Kamil Mielnik

 

 

 

Współczesne trendy w zarządzaniu (Zarządzanie w antropocenie)

Michał Pałasz

NIE

15.06 / prezentacja i artykuł

01.09 / prezentacja i artykuł

Współczesne trendy w kulturze (Street art. w kulturze)

Michał Pałasz

NIE

15.06 / prezentacja i artykuł

01.09 / prezentacja i artykuł

Współczesne trendy w kulturze (Przyszłość w kulturze-podejścia  organizacyjne i artystyczne)

Bogna Halska-Pionka

nie

09.06 / prezentacja prac grupowych

01.09 / prezentacja prac grupowych

Współczesne trendy w zarządzaniu (Zarządzanie muzeum)

Łukasz Gaweł

nie

15.06./zaliczenie pisemne do 15.06/

15.09. /zaliczenie pisemne do 15.09/

Współczesne trendy w kulturze (Organizacja i zarządzanie projektami w instytucjach wystawienniczych. Kuratorstwo)

Katarzyna Barańska

 

 

 

Współczesne trendy w kulturze (Mediatyzacja kultury)

Krzysztof Pleśniarowicz

Nie

15.06 / zal. quiz / Pegaz

 

Współczesne trendy w zarządzaniu (Wewnątrz, pomiędzy i na zewnątrz - nowe spojrzenia na organizacje i organizowanie)

Anna Góral

NIE

20.06 / praca zaliczeniowa (prezentacja +raport)

15.09 / praca zaliczeniowa (prezentacja +raport)

Współczesne trendy w zarządzaniu (Przemysł 4.0, kultura 3.0 - i co nas  jeszcze czeka?

Marta Materska-Samek

NIE

przedostatnie zajęcia / prezentacja

ostatnie zajęcia / prezentacja

Laboratorium zarządzania I/ Zarządzanie w zmieniającym się świecie

Monika Hapek

nie

08.06 11.45 / prezentacja

01.09 / prezentacja

Laboratorium zarządzania II/ Warsztat rzecznika prasowego

Marzena Barańska

 

 

 

Seminarium licencjackie dr Agnieszka Konior

Agnieszka Konior

nie

15.05 / złożenie pracy dyplomowej

20.08 / złożenie pracy dyplomowej

Seminarium licencjackie dr Marcin Laberschek

Marcin Laberschek

nie

15.05 / złożenie pracy dyplomowej

20.08 / złożenie pracy dyplomowej

Seminarium licencjackie dr Katarzyna Kopeć

Katarzyna Kopeć

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Seminarium licencjackie dr Anna Pluszyńska

Anna Pluszyńska

NIE

15.06 / praca dyplomowa

15.09 / praca dyplomowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy zaliczeń, egzaminów i dyżurów w sesji zimowej (29.01-11.02.2022) i zimowej poprawkowej (19.02-24.02.2022)

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 21/22

Terminy dyżurów w sesji letniej 21/22

  Imię i nazwisko Dyżur w  sesji letniej podstawowej 18-30.06.2022 Forma dyżuru Dyżur w sesji letniej poprawkowej  01-15.09.2022 Forma dyżuru 
dr hab. Cezary Woźniak

22.06.2022

12.30-14.00

stacjonarnie p.2.389

9.09.2022

12.30-14.00
stacjonarnie p.2.389
dr Katarzyna Kopeć 29.06, g. 9.00-10.30, 2.305 W trakcie każdego dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub online (MS Teams, email) 13.09, g. 9.00-10.30, s. 2.305 W trakcie każdego dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub online (MS Teams, email)
dr hab. Ewa Kocój 21.06.2022, godz. 10.00-11.30 stacjonarnie lub Teams 1.09.2022, godz. 10.00-11.30, p. 1.333 stacjonarnie lub Teams
dr Michał Pałasz 30.06 8-9:30 Dyżur stacjonarny. Podczas dyżuru możliwy również kontakt przez MS Teams (po wcześniejszym ustaleniu) 2.09 8-9:30 Dyżur stacjonarny. Podczas dyżuru możliwy również kontakt przez MS Teams (po wcześniejszym ustaleniu)
dr Anna Góral 28.06.2022 w godzinach 9:00-10:30, pok. 1.332 W trakcie dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu mailowego lub przez MS Teams 13.09.2022 w godzinach 9:00-10:30, pok. 1.332 W trakcie dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu mailowego lub przez MS Teams
dr  Małgorzata Ćwikła urlop   urlop  
dr Anna Pluszyńska 22 czerwca godz. 13.00-14.30, pokój 2.384   5 września, godz. 9.30-11.00, pokój 2.384  
dr hab. Marzena Barańska 20.06.2022 r. g. 16.00 - 16.45,  pokój 2.312 stacjonarnie 2.09.2022 r. g. 16.15 - 17.00, pokój 3.312 stacjonarnie
dr Mateusz Falkowski 30.06, godz. 10-11.30 stacjonarnie + skype (nick: mathius.mateusz) 15.09, godz. 10-11.30 stacjonarnie + skype (nick: mathius.mateusz)
dr Marta Materska-Samek 18.06.2022, godz. 8.00-9.30 dyżur online przez MS Teams 5.09.2022 w godz.13.00-14.00, pok 2.312 W trakcie dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu przez MS teams
dr Michał Wójciak 22 czerwca 2022, 10:00-11:30  gabinet 2.386 7 września 2022, 10:00-11:30 gabinet 2.386
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg 21.06 9.00-10.00 12.30-13.00 MS Teams  

1.09 11.00-12.00

12.30-13.00 MS Teams

 
dr  Agnieszka Konior 20.06 15.30-16.15 (stacjonarnie p. 2.384), 22.06 9.00-9.45 (dyżur on-line MS Teams)   15.09 10.00-11.30 (stacjonarnie p. 2.384)  
dr hab. Piotr Marecki  22.06.22 godz. 9.30-11.00 w sali 2.120 możliwość kontaktu emailowego lub przez MS Teams 1.09.22 w godz. 10.00-11.00 w sali 2.120 możliwość kontaktu emailowego lub przez MS Teams
dr Piotr Graczyk 27.06, godz. 10.00-11.30 MS teams, po ustaleniach mailowych 02.09., 10.00-11.30 MS teams, po ustaleniach mailowych
dr Malwina Popiołek urlop   urlop  
mgr Marta Kudelska 20.06.2022, godz. 12.00 (stacjonarnie)   5.09.2022, godz. 10 (stacjonarnie)  
dr Anna Modzelewska 24 czerwca, godz. 16.00-17.30 MS Teams / dyżur stacjonarny po umówieniu 2 września, godz. 16:00-17.30 MS Teams / dyżur stacjonarny po umówieniu
dr hab. Katarzyna Barańska 23 czerwca 2022, godz. 9.00-10.30 dyżur on-line przez MSTeams po wcześniejszym umówieniu przez maila katarzyna.baranska@uj.edu.pl   dyżur on-line przez MSTeams po wcześniejszym umówieniu przez maila katarzyna.baranska@uj.edu.pl
dr Katarzyna Plebańczyk 20.06.15.30-16.30 stacjonarnie lub na Teams 5.09.  9.30-10.30 stacjonarnie lub na Teams
dr Marcin Laberschek 20.06.2022, g. 10.00-11.30 (stacjonarnie)   12.09.2022, g. 10.00-11.30 (stacjonarnie)  
dr hab. Alicja Kędziora 17 czerwca, godz. 10.30–12.00 dyżur stacjonarny po uprzednim umówieniu się mailowym 6 września, godz. 10.30–12.00 dyżur stacjonarny po uprzednim umówieniu się mailowym
dr hab. Łukasz Gaweł 27.06. 10.00-11.30   5.09 10.00-11.30  
mgr Olga Kosińska 27 czerwca 2022, 9:30-11:00 pok. 1.332 w trakcie dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu mailowego lub przez MS Teams 2 września 2022, 9:30-11:00, pok. 1.332 w trakcie dyżuru stacjonarnego istnieje możliwość kontaktu mailowego lub przez MS Teams
mgr Monika Hapek 21.06., godz. 10.00-11.30 Dyżur stacjonarny. Podczas dyżuru możliwy również kontakt przez MS Teams 02.09., godz. 9.00-10.30 Dyżur stacjonarny. Podczas dyżuru możliwy również kontakt przez MS Teams