Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy zaliczeń, egzaminów i dyżurów w sesji zimowej (29.01-10.02.2020) oraz zimowej poprawkowej (17.02-23.02.2020)

Dyżury w sesji

1 dr hab. Katarzyna Barańska

04.02.2020, 9.00

17.02.2020, 12.00

2

dr hab.

Marzena

Barańska

29.01.2020, 14.00-15.00

19.02.2020, 14.00-15.00

3

dr hab.

Łukasz

Gaweł

10.02.2020, 10.00

21.02.2020, 19.00

4

dr

Piotr

Graczyk

urlop

5

dr

Anna

Góral

urlop

6

prof. dr hab.

Monika

Kostera

konsultacja mailowa:

 monika.kostera@uj.edu.pl

7

dr hab.

Alicja

Kędziora

29.01.2020, 18.00

20.02.2020, 13.00

8

dr hab.

Ewa

Kocój

30.01.2020, 9.30-10.30

20.02.2020, 09.30-11.00

9

dr hab.

Piotr

Marecki

30.01.2020, 12.30-13.30

17.02.2020, 14.30-15.30

10

prof.dr hab.

Bogusław

Nierenberg

29.01.2020, 13.00-13.45

20.02.2020, 11.00-11.45

11

prof. dr hab.

Krzysztof

Pleśniarowicz

06.02.2020, 13.00-14.00

12

dr

Katarzyna

Plebańczyk

10.02.2020 10.00-11.00

19.02.2020 10.00-11.00

13

dr

Katarzyna

Kopeć

30.01.2020, 10.00

19.02.2020, 10.00

14

dr

Anna

Pluszyńska

30.01.2020, 9.30-10.30

21.02.2020, 11.30-12.30

15

dr

Anna

Modzelewska

29.01.2020, 15.00-16.30

01.02.2020, 12.00-13.00

20.02.2020, 13.00-14.00

16

dr hab.

Cezary

Woźniak

3.02.2020, godz.11.00-12.00.
17.02.2020, godz. 11.00-12.00.

17

dr

Małgorzata

Ćwikła

urlop

18

dr

Mateusz

Falkowski

29.01.2020, 11.00-13.00

21.02.2020, 18.15-20.15

19

dr

Marcin

Laberschek

29.01.2020, 11.00-12.00

21.02.2020, 10.00-11.00

20 dr Tomasz Dąbrowski 13.02.2020, 17.00, sala 2.226

21

dr

Malwina

Popiołek

29.01.2020, 10.00-11.00

21.02.2020, 10.00-11.00

22

dr

Agnieszka

Konior

03.02.2020, 12.00-13.30

17.02.2020, 12.00-13.30

23

dr

Michał

Pałasz

29.01.2020, 8.00-9.00

21.02.2020, 8.00-9.00

24

mgr

Weronika

Pokojska

03.02.2020, 13.00

06.02.2020, 17.00

25 dr hab. Rafał Maciąg

05.02.2020, 13.00-14.00, p. 3.382

19.02.2020, 13.00-14.00, p. 3.382

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia pierwszego stopnia

Rok

Przedmiot

Egzaminator

Termin „0"

sala

1 termin

sala

2 termin

sala

  Podstawy ekonomii dr Marta Tutko     03.02.2020, 14.00-15.30 0.103 17.02.2020, 14.00-15.00 0.101
  Elementy teorii i historii teatru dr hab. Alicja Kędziora     29.01.2020, 17.00 1.112 20.02.2020, 12.00 1.112
  Ochrona własności intelektualnej dr Anna Pluszyńska     24.01.2020, 13.30-15.00 0.103 21.02.2020, 9.30 2.384
  Elementy teorii i historii mediów dr Malwina Popiołek     29.01.2020, 12.00 1.112 21.02.2020, 12.00 1.112
  Metodologia badań w zarządzaniu dr Malwina Popiołek     29.01.2020, 11.00 1.112 21.02.2020, 11.00 1.112
  Podstawy przedsiębiorczości dr Marta Materska-Samek 16.01.2020, 9.30-11.00 0.102 29.01.2020, 10.00 0.304 20.02.2020, 13.00 0.310
  Podstawy zarządzania prof. dr hab. Bogusław Nierenberg    

29.01.2020, 12.00-kultura

13.00-media

0.304

20.02.2020,

12.00-kultura

13.00-media

0.313
  Elementy teorii i historii literatury dr hab. Piotr Marecki     30.01.2020, 11.00 0.105 17.02.2020, 13.30-14.30 2.120
  Dzieje kultury prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz     06.02.2020, 14.00-15.30 1.112    
  Antropologia kulturowa dr hab. Ewa Kocój

21.01.2020, 10.00 pisemny

21.01.2020, 11.30-16.30 ustny

3.105 30.01.2020, 11.00 3.105 21.02.2020, 10.00-11.30  
  Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce prof. dr hab. Bogusław Nierenberg         20.02.2020, 10.30 1.113
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia drugiego stopnia

Rok

Przedmiot

Egzaminator

Termin „0"

sala

1 termin

sala

2 termin

 

I
Marketing w organizacji
dr Marcin Laberschek    

st. 29.01.2020, g. 10.00

nst. 09.02.2020, g. 9.00

1.113

 

1.112

st. 21.02.2020, g.11.00

nst.21.02.2020, g.11.00

1.113

 

1.113

I Socjotechnika reklamy dr Marcin Laberschek     nst.08.02.2020,g.14.30-15.30 1.106    
I Prawo autorskie w praktyce dr Anna Pluszyńska nst. 11.01.2020, g. 11.15, 0.101 st.30.01.2020, g. 8.00 0.103 21.02.2020, g. 10.30 2.384
I Antropologia organizacji dr hab. Katarzyna Barańska     st. 3. 02.2020, g. 9.00 2.387    
II Antropologia organizacji dr hab. Katarzyna Barańska     st. 4.02.2020, g.10.00 2.387    
I Performing Dead Memory. Tadeusz Kantor’s Theatre prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz     st.06.02.2020, godz. 14-15.30 1.112    
I Podstawy zarządzania dr Anna Modzelewska     nst. 01.02.2020, g. 11:00 1.201

20.02.2020, g.12.00

nst. 21.02.2020, g. 18.00

2.386

 

2.226

II Analiza mediów dr Anna Modzelewska     nst. 01.02.2020, g.10:00 1.201 nst.21.02.2020, g.18.30 2.226
I
 
Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
mgr Weronika Pokojska     05.02.2020, g.13.00 0.301    
I Prawo zamówień publicznych dr hab. Marzena Barańska    

st.29.01.2020, g.13.30

nst.08.02.2020, g.10.30

2.385 st.19.02.2020,g. 13.30 2.385
I Prawo pracy dr hab. Marzena Barańska    

st. 29.01.2020,  g.13.00

nst.08.02.2020, g.10.00

2.385 st. 19.02.2020, g.13.00 2.385
II Zarządzanie w środowisku internetu dr hab. Rafał Maciąg    

st.05.02.2020, g.11.00-12.00

nst.02.02.2020, g.11.00-12.00

0.101

0.113

19.02.2020, g.11.00-12.00

niest.; termin przesyłania prac mailem, szczegóły: Pegaz

1.201

 

II Cywilizacja cyfrowa: Internet, Al i inne technologie dr hab. Rafał Maciąg     05.02.2020, g. 12.00-13.00 1.201 19.02.2020, g.12.00-13.00 1.201
I J. angielski B2+ mgr Adam Krzyk     08.02.2020, g.12:00 0.101 21.02.2020, g. 17.30 0.101