Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Erasmus+

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej I i II stopnia,

 

zapraszamy do udziału w programie Erasmus+, w ramach którego możliwe jest odbycie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich Instytutu Kultury. ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Udział w programie to okazja, by:

- rozwinąć i udoskonalić kompetencje językowe,

- zdobyć doświadczenie międzykulturowe,

- nawiązać międzynarodowe kontakty,

- poznać sposób funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw,

- zwiększyć swoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do aplikowania o wyjazd.

Instytut Kultury ma podpisane umowy o wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ z uniwersytetami w kilkunastu krajach Unii Europejskiej.

Są to:

lp. Kod ERASMUS partnera Nazwa uczelni partnerskiej Miasto Kraj
1 BG BLAGOEV02 Jugozapaden Universitet "Neophit Rilski" - Blagoevgrad Blagoevgrad Bułgaria
2 CY NICOSIA01 University of Cyprus Nikozja Cypr
3 CZ PRAHA25 International Art Campus Praga Czechy
4 CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze Praga Czechy
5 SF KAUNIAI03 Humak University of Applied Science Helsinki Finlandia
6 F  LILLE03 Université Charles de Gaulles - Lille III Villeneuve-d'Ascq Francja
7 G EGALEO01 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Piraeus University of Applied Sciences) Egaleo Grecja
8 E  BILBAO02 Universidad de Deusto San Sebastian Bilbao Hiszpania
9 NL BREDA10 NHTV Breda university of Applied Sciences Breda Holandia
10 IS BORGARN01 Háskólinn á Bifröst Borgarnes Islandia
11 LT VILNIUS03 Vilniaus dailės akademija Wilno Litwa
12 LV RIGA08 Latvijas Kulturas Akademija Ryga Łotwa
13 MT MALTA01 University of Malta Msida Malta
14 D  FRANKFU08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Niemcy
15 D  FRANKFU08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Niemcy
16 D  POTSDAM03 Fachhochschule Potsdam Poczdam Niemcy
17 D  ZITTAU01 Hochschule Zittau - Görlitz Żytawa Niemcy
18 D LUDWIGB01 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Ludwigsburg Niemcy
19 N PORSGRU01 Høgskolen i Telemark Porsgrunn Norwegia
20 P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra Coimbra Portugalia
21 RO BUCURES09 Universitatea din Bucuresti Bukareszt Rumunia
22 HU PECS01 Pécsi Tudományegyetem Pecs Węgry
23 ICOMO 05 Università degli Studi eCampus Novedrate Włochy
24 TR ISTANBU07 Yıldız Teknik Üniversitesi Stambuł Turcja
25 UK LONDON067 Middlesex University Londyn Wielka Brytania

 

Koordynatorem programu ERASMUS+ w Instytucie Kultury jest dr Michał Pałasz

e-mail: michal.palasz@uj.edu.pl

p. 1.334

USOSweb

Skład Komisji rekrutacyjnej programu ERASMUS+ w Instytucie Kultury:

  1. Z-ca Dyrektora IK UJ ds. dydaktyki
     
  2. koordynator programu ERASMUS+
     
  3. przedstawiciel studentów IK

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Rekrutacja na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2019/2020 odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.
 

Harmonogram rekrutacji:

 

01.-25.01.2019 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb,
 

26.01.-04.02.2019 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,
 

05-11.02.2019 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki,
 

12-18.02.2019 –ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb.

 
 
 
Przebieg rekrutacji:  
 
1. Proszę wypełnić formularz w USOSweb dotyczący wymiany studenckiej / programu Erasmus+.  
 
2. Na maila katarzyna.kopec@uj.edu.pl proszę do 25.01.19 przesłać w jednym dokumencie PDF:
- życiorys
- list motywacyjny
- zaświadczenie o średniej wydane przez sekretariat IK
- zaświadczenie o znajomości wymaganego w zależności od kraju języka obcego (certyfikat albo zaświadczenie pisemne wydane przez lektura UJ)
- informacje o trzech preferowanych uczelniach wraz z uzasadnieniem pod kątem własnego rozwoju
- wstępny plan przedmiotów w wybranych uczelniach 
- ewentualne zaświadczenia o dodatkowej działalności naukowej
 
3.  W przypadku przyznania wyjazdu konieczne jest uzupełnienie informacji w systemie USOSweb (szczegóły zostaną podane razem z informacją o przyjęciu do programu). 
 
Procedura oceny zgłoszeń: 
 
1. Średnia ocen uzyskanych w IK - 20%. 
 
2. Wybór przedmiotów zgodny z kierunkiem studiów - 35%. 
 
3. Motywacja do udziału w programie (list motywacyjny) - 30%. 
 
4. Znajomość odpowiedniego języka obcego w stopniu umożliwiającym
 uczestnictwo w zajęciach akademickich w tym języku. 
 
Dodatkowo: 
 
1. Dotychczasowa aktywność naukowa, działalność na rzecz społeczności uniwersyteckiej (aktywna działalność w organizacjach studenckich, w samorządzie studenckim, kołach naukowych) - 5%. 
 
2. Aktywna działalność w dziedzinie powiązanej z tematyką studiów - 5%. 
 
3. Umotywowanie chęci wyjazdu do danego ośrodka (zwłaszcza ukierunkowane plany edukacyjne lub naukowe) - 5%.
 
W konkursie uczestniczyć mogą studenci Instytutu Kultury, którzy: 
 
1. Spełniają ogólne kryteria przystąpienia do programu. 
 
2. Ukończyli co najmniej I semestr studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich w Instytucie Kultury i w trakcie wyjazdu będą studentami IK. 
 
3. Uzyskali średnią ocenę z egzaminów, w zakończonych semestrach na studiach w IK, nie niższą niż 4,0. 
 
4. Posiadają znajomość odpowiedniego języka obcego w stopniu umożliwiającym
uczestnictwo w zajęciach akademickich w tym języku. 
 
5. Odbędą rozmowę kwalifikacyjną w przypadku, gdy Komisja uzna to za wskazane. 
 
6. Złożą odpowiednie dokumenty. 
 
Dodatkowe informacje na temat procedur formalnych, dotyczących rekrutacji i wyjazdów dostępne są na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:  
 
https://internationalstudents.uj.edu.pl/