Dyżury pracowników Instytutu Kultury

Dyżury pracowników Instytutu Kultury w semestrze zimowym 2018/2019

Wykładowca

Termin

pok.

Dr hab. Katarzyna Barańska

wtorek, g. 14.45 - 15.45

2.386

Dr hab. Marzena Barańska

 

środa, g. 11.30 - 12.30

2.385

Dr Małgorzata Ćwikła

urlop

1.332

Dr Tomasz Dąbrowski

 

środa, g. 8.00 - 9.00

2.386

Dr Mateusz Falkowski

poniedziałek, g. 13.00-14.00

2.388

Dr hab. Łukasz Gaweł

wtorek, 18.30

2.312

Dr Anna Góral

środa, g. 9.00 - 10.30

 

Dodatkowe konsultacje dla studentów realizujących prace w ramach projektu "Badania dla praktyki": środy, godz. 10:30-13:30, pokój 2.305

2.305

Dr Piotr Graczyk

wtorek, 11.30-12.15

2.388

Dr Anna Modzelewska-Stalmach

środa, g. 13.00-14.30

2.311

Dr Alicja Kędziora

wtorek, g. 13.45-14.45

1.333

Dr hab. Ewa Kocój

czwartek, g. 15.30-16.30

1.333

Dr hab. Jan Kreft

wtorek, g. 15:00 w dniach:

9. X, 23.X, 6.XI, 27.XI, 4.XII, 18.XII, 8.I.2019, 22.I.2019

1.335

Dr Marcin Laberschek

wtorek, g. 13.15-14.15

 

1.336

Dr hab. Rafał Maciąg

środa, g. 17.00-18.00

1.335

Dr Piotr Marecki

urlop

2.120

Prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg

2.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.2018, 8.01, 22.01.2019

godz. 12.30-13.15

2.391

Dr Katarzyna Plebańczyk

środa, g. 8.15-9.30
, z wyjątkiem pierwszej środy każdego miesiąca

2.385

Prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

urlop

2.308

Dr Anna Pluszyńska

poniedziałek, g. 8.30-9.30

2.384

Dr Malwina Popiołek

wtorek, g. 12:00-13:00

2.386

Dr Anna Szopa

urlop

1.336

Dr hab. Cezary Woźniak

czwartek, g. 11.30-12.30

2.389

Dr Michał Zawadzki

11 X, 12-14

15 XI, 12-14

13 XII, 12-14

17 I, 12-14

1.336

Dr Katarzyna Kopeć

wtorek, g. 16.30-17.30

     2.311

 

UWAGA: Powyższe terminy dyżurów obowiązują w trakcie trwania semestru i zajęć dydaktycznych.