Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylwetka absolwentki_a

ma posiąść wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania na takim poziomie, by w instytucjach (organizacjach) kultury i mediów mógł_ogła podejmować zadania menedżera_ki średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), a także by był_a przygotowany_a do podjęcia studiów II stopnia. <br><br>

Osoba kończąca studia zarządzanie kulturą i mediami powinna być przygotowana do podjęcia pracy w organizacjach kultury i mediów wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego oraz pozarządowego). <br>

Absolwenci_tki łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych obszarów kultury oraz specyfiki mediów. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów_ek tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne. Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych.

w pełni przygotowany_a do objęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.

Studia przygotowują także to inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie zarządzania kulturą, zarówno w sformalizowanych ramach organizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.

Duży nacisk w toku studiów kładziono na kształtowanie mobilności intelektualnej studenta_ki, pozwalającej mu/jej na samodzielne tworzenie własnego miejsca pracy.

Kompetencje kulturalne, zawodowe i osobiste absolwenta_ki kierunku zarządzanie kulturą współczesną umożliwiają mu/jej również działanie w wymiarze międzynarodowym. Absolwenci_tki łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych współczesnych zjawisk w obszarze kultury. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów_ek tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, a także inne organizacje z szeroko rozumianego sektora przemysłów kreatywnych.

Ważny element studiów stanowi krytyczna refleksja nad kondycją współczesności, dzięki czemu absolwenci kończący studia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną stają się wyspecjalizowanymi kreatorami_kami, opiekunami_kami, badaczami_kami i osobami odpowiedzialnie zarządzającymi zasobami kultury oraz dziedzictwa kulturowego.

jest w pełni przygotowany_a do objęcia stanowiska menedżera_ki odpowiedzialnego_j za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji mediów i reklamy.

Istotną charakterystyką absolwenta_ki opisywanego kierunku jest fakt, że został_a on_a przygotowany_a do pracy zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym oraz pozarządowym. Duży nacisk w toku studiów kładziony jest na kształtowanie mobilności intelektualnej studenta_ki, pozwalającej mu/jej na samodzielne tworzenie własnego miejsca pracy.

Kompetencje kulturalne, zawodowe i osobiste absolwenta_ki kierunku zarządzanie mediami i reklamą umożliwiają mu/jej również działanie w wymiarze międzynarodowym. Absolwenci_tki łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych zjawisk w obszarze kultury współczesnej oraz specyfiki mediów i reklamy. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów_ek tych studiów są m.in. stacje radiowe i telewizyjne, portale internetowe oraz agencje interaktywne.

Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych. Duży nacisk położono również na tematykę nowych mediów, zarówno w kontekście umiejętności poruszania się w tym obszarze, jak i ich kreowania i budowania nowych treści.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety