Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia - stacjonarne - zarządzanie kulturą i mediami

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów pierwszego stopnia - stacjonarne - zarządzanie kulturą i mediami

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne - sylabus

Sylabus UJ

 
 

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020

Studia wyróżnione w 2017 roku certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością"

Na program studiów składają się następujące przedmioty:

Ekonomika kultury i mediów, PR i reklama, Mikroekonomia i makroekonomia, Nauka o organizacji, Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce, Antropologia kulturowa, Dzieje kultury, Elementy teorii i historii literatury, Elementy teorii i historii filmu, Elementy teorii i historii muzyki, Elementy teorii i historii teatru, Estetyka, Filozofia i logika, Informatyka, technologie, zarządzanie, Historia sztuki, Ochrona własności intelektualnej, Podstawy komunikowania społecznego, Podstawy zarządzania, Stylistyka polska, Zarządzanie w naukach humanistycznych – metodologia badań, Projekt kulturalny, Finansowanie kultury, Finansowanie mediów, Systemy medialne – modele zarządzania, Komunikacja międzykulturowa, Rozmowy o kulturze, Rozmowy o mediach, Wstęp do zarządzania mediami, Wstęp do zarządzania kulturą, Obserwatoria kultury, Wstęp do nauki o mediach, Regionalizm, Media regionalne, Nowe formy przedsiębiorczości w kulturze, Projektowanie portali internetowych, Kultura w Internecie, Nowe projekty w sferze kultury, Socjologia kultury, Socjologia mediów, Podstawy prawne organizacji kultury, Podstawy prawne organizacji mediów, Animacja kultury, Gatunki dziennikarskie, Sztuka ponowoczesna, Społeczeństwo sieci.

Poza klasycznymi zajęciami akademickimi, studenci I stopnia realizują również przedmioty o nowatorskim w polskim systemie kształcenia charakterze. Zaliczyć można do nich spotkania z praktykami kultury i mediów (a zarazem przyszłymi pracodawcami naszych absolwentów), realizowanymi w ramach kursów Rozmowy o kulturze i Rozmowy o mediach. Unikatowych charakter ma również przedmiot Projekt kulturalny, w ramach którego nasi studenci będą – we współpracy z wybranym nauczycielem akademickim – realizować własny projekt (np. teatralny, fotograficzny, wystawienniczy, badawczy itp.). Efekty pracy naszych studentów będziemy prezentować podczas czerwcowego święta Instytutu Kultury – Festiwalu Kultury i Mediów.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami ma posiąść wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania na takim poziomie, by w instytucjach (organizacjach) kultury i mediów mógł podejmować zadania menagera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), a także by był przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Osoba kończąca studia Zarządzanie kulturą i mediami powinna być przygotowana do podjęcia pracy w organizacjach kultury i mediów wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego oraz pozarządowego). Absolwenci łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych obszarów kultury oraz specyfiki mediów. W związku z powyższym naturalnym miejscem pracy absolwentów tych studiów są m.in. teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne. Jednocześnie studia o takim profilu przygotowują do pracy dziennikarskiej, w agencjach reklamy, sektorze IT oraz – najogólniej rzecz ujmując – w sektorze przemysłów kreatywnych.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety