Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Studia drugiego stopnia - niestacjonarne - zarządzanie mediami i reklamą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów drugiego stopnia - niestacjonarne - zarządzanie mediami i reklamą

Sylabus UJ

zarządzanie mediami i reklamą

 

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020
Zarządzanie mediami i reklamą - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Absolwent zarządzania mediami i reklamą zdobywa kompetencje umożliwiające mu podjęcie pracy zarówno w agencji reklamowej, jak również każdej organizacji podejmującej współpracę z tego typu agencjami lub samodzielnie prowadzącej dział promocji. Absolwent potrafi dokonać zarówno oceny merytorycznej przekazów reklamowych (pod kątem kompozycji, interpretacji przekazu wizualnego i audialnego, symboliki, języka itp.), jak również zna podstawowe zasady ich tworzenia, definiowania grupy docelowej oraz analizy wpływu (oddziaływania przekazu reklamowego na odbiorcę).

Absolwenci naszych studiów zyskają kompetencje czyniące z nich atrakcyjnych graczy na rynku zawodowym. Mogą zostać zatrudnieni zarówno w firmach zajmujących się tworzeniem reklam, jak również w działach promocji i reklamy dowolnej organizacji każdego sektora.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety