Oferta Studiów

Studia I stopnia

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami przygotowują do wykonywania zawodu menedżera kultury średniego stopnia, dostarczając wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, marketingu, ekonomiki i finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze. Wiedza i umiejętności Absolwenta, wsparte realizacją projektów kulturalnych, spotkaniami z przedstawicielami wielu organizacji oraz praktykami zawodowymi, powodują, że jest on przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych i medialnych: teatrach, muzeach, domach kultury, stacjach radiowych i telewizyjnych. Studia stwarzają także szansę zdobycia wysokich kwalifikacji, pozwalających na zatrudnienie w agencjach reklamy, sektorze IT oraz sektorze przemysłów kreatywnych. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia II stopnia.

Poniżej znajdują się linki do elektronicznej rekrutacji w uniwersyteckim systemie ERK. Znajdziemy tam również szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji na  studia I stopnia:

 


oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich
 

 


oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Studia II stopnia

Studia z zakresu zarządzania kulturą i mediami pozwalają na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu menedżera kultury, odpowiedzialnego za funkcjonowanie instytucji kulturalnych i medialnych, oraz dają możliwość dalszej pracy naukowej. Absolwent nabywa wiedzy i kompetencji z zakresu typów i struktur rynków medialnych, polskiej i europejskiej polityki kulturalnej, zarządzania instytucjami trzech sektorów, turystyki kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturalnego. Studia zapewniają specjalistyczną wiedzę dotyczącą prawa autorskiego i prawa pracy oraz zarządzania w Internecie, jakością oraz zasobami ludzkimi. Absolwent nabywa wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, dzięki zajęciom realizowanym w różnego typu instytucjach , praktykom zawodowym oraz samodzielnie przygotowywanym projektom, potrafi również dokonać krytycznej oceny pracy organizacji oraz wydarzeń kulturalnych i medialnych.     

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych i kulturalnych (m.in. teatrach, muzeach, agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych, stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów.

Poniżej znajdują się linki do elektronicznej rekrutacji w uniwersyteckim systemie ERK. Znajdziemy tam również szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji na  studia II stopnia:

 


oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich
 


oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Informacje dotyczące zasad rekrutacji

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.