Kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
Godziny dyżurów: poniedziałek – piątek, 08:00 – 16:00