Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. zw. dr hab. Monika Kostera

Prof. zw. dr hab. Monika Kostera
Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, a także profesorem wizytującym (Visiting Professor) w University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii.

Jest autorką i redaktorem naukowym 34 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m. in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior  i Organizational Dynamics.

Jest współredaktorem pism British Journal of Management i Management Learning oraz członkinią rady redakcyjnej 11 pism.

Obecnie zajmuje się zarządzaniem humanistycznym, a w szczególności etnografią organizacji, samorządnością i pracą bez alienacji i prowadzi badania w terenie w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej FP7 na temat organizacji zorientowanych na wartości (value driven organizations).

 

Publikacje:  http://www.kostera.pl/pubmk.htm

CV: http://www.kostera.pl/cvmk.htm

Katedra Kultury Współczesnej