Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Michał Zawadzki

Dr Michał Zawadzki

Michał Zawadzki – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwent filozofii i socjologii, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Kultury UJ w Krakowie. Autor pierwszych na polskim rynku wydawniczym publikacji na temat nurtu krytycznego w zarządzaniu oraz metody autoetnografii w naukach zarządzania, aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat zarządzania humanistycznego w uniwersytecie. Redaktor w czasopiśmie „European Managemet Journal", recenzent w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Stypendysta Visby Programme (staż podoktorski w Gothenburg Research Institute), laureat Stypendium Miasta Krakowa, stypendysta European Educational Research Association oraz wydawnictwa SAGE.
W wolnych chwilach gra na perkusji w zespole jazzrockowym UDA.

 

Strona domowa: http://michzaw.wix.com/zawadzki

kontakt e-mail: michal.zawadzki@uj.edu.pl