Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ

Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ
Doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (UJ) od roku 2015, uprzednio Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie. Radca prawny (własna kancelaria), a także ukończona aplikacja sędziowska, sekretarz Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. od roku 2014.

 

Po zakończeniu studiów na kierunku nauki polityczne i dziennikarstwo (specjalność dziennikarstwo) rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM (aktualnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). W roku 1995 ukończyła studia prawnicze na UAM. Aplikację sędziowską  ukończyła w  roku 1997, zaś w roku 2006 zdała egzamin aplikacyjny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i została wpisana na listę członków Izby. W roku 1999 uzyskała tytuł doktora nauk społecznych, zaś w roku 2013 tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych.

Zdobywając interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk politycznych, dziennikarstwa i prawa, realizuje badania dotyczące: funkcjonowania systemów prasowych na świecie, poszukując możliwych powiązań między instytucjonalnymi rozwiązaniami działalności mediów w poszczególnych krajach, a zwłaszcza w Europie; funkcjonowania nadawców telewizyjnych na świecie w dobie konwersji; reglamentowania wolności wypowiedzi gospodarczej w odniesieniu do pojęcia interesu publicznego, a także zagadnienia dotyczące form i zasad emisji przekazu marketingowego w telewizji i tzw. „nowych mediach" oraz zarządzania mediami. Rezultaty badań naukowych zostały zaprezentowane w wielu artykułach oraz następujących publikacjach zwartych: Sponsoring telewizyjny. Teoria i praktyka Poznań (2008); Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie. Warszawa (2011); „Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium politologiczno – prawne"( Poznań 2012), za którą w roku 2013 otrzymała nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji im. P. Stępki. Wyniki analiz prezentowała na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach.

Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym. Od roku 2002 do 2015  realizowała autorski program Studium Podyplomowego Public Relations na UAM, którym także kierowała.  

 W latach 2003 - 2009 r. pełniła funkcję rzecznika prasowego i kierowała zespołem do spraw marketingu na Uniwersytecie, a także była członkiem Zespołu do spraw Promocji UAM.

Poza działalnością zawodową, angażuje się także w działania społeczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Prasowego,  Stowarzyszenie Politologów oraz WBC Womens Club.

Laureatka licznych wyróżnień, nagród i podziękowań przyznawanych zarówno przez władze uczelni, jak również środowisko dziennikarzy (Wyróżnienie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polski w roku 2008, nominacja za uzyskanie w rankingu dziennikarzy największej liczby głosów na najbardziej kreatywnego rzecznika prasowego w Wielkopolsce).

 

Katedra Zarządzania Mediami i Reklamą

wizytówka: USOSweb