Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Malwina Popiołek

Dr Malwina Popiołek

Malwina Popiołek - doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2016 roku obroniła napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Nierenberga i dra Wojciecha Opioły pracę doktorską zatytułowaną: Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dotyczącej funkcjonowania mediów (zwłaszcza nowych) i technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczeństwa informacyjnego. 

 

Zastępca redaktora naczelnego w kwartalniku naukowym "Zarządzanie mediami".

Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 
 

Książki:

 • Malwina Popiołek, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2018.
 • Wojciech Opioła, Malwina Popiołek (red.), Media społecznościowe – nowe formy ekspresji politycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.

Artykuły:

 • M.Popiołek, The role of Facebook in the process of acquiring information. Own research study, “Journal of Education Culture and Society”, nr 1/2015, s. 75-85.
 • M.Popiołek,  Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych–zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 53(1/2018), s. 217-226.
 • M.Popiołek, J.Wieczorkowski, Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań, „ Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 2 (131/1) 2018, s. 261–270.
 • M. Popiołek, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, zeszyt 32/2013, s. 310-321. 
 • M. Popiołek, Bariery rozwoju e-administracji w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne problemy usług”, nr 763/2013, s. 161-169. 
 • M. Popiołek, Społeczne aspekty komputeryzacji i informatyzacji na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne problemy usług”, nr 113/2014, s. 323-331.
 • M. Popiołek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty prasoznawcze”, t. 58, nr 1 (221)/2015, s. 60–71. 
 • M. Popiołek, E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne problemy usług”, nr 117/2015, s. 583-592. 
 • M. Popiołek, E-gospodarka a wykluczenie cyfrowe w Polsce, Kwartalnik naukowy „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 4/2012, s. 11.  
 • M. Popiołek, E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności, „Zarządzanie mediami” t. II nr 2/2014, s. 77-90.