Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Malwina Popiołek

Dr Malwina Popiołek

Malwina Popiołek - doktor nauk społecznych, asystent w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2016 roku obroniła napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Nierenberga i dra Wojciecha Opioły pracę doktorską zatytułowaną: Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dotyczącej funkcjonowania mediów (zwłaszcza nowych) i technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczeństwa informacyjnego. 
Sekretarz kwartalnika naukowego "Zarządzanie mediami".
 

Wybrane publikacje

  • Malwina Popiołek, E-government in Poland – selected issues, “Journal of Education Culture and Society”, nr 2/2013, s. 397-404.  
  • Malwina Popiołek, The role of Facebook in the process of acquiring information. Own research study, “Journal of Education Culture and Society”, nr 1/2015, s. 75-85.
  • Malwina Popiołek, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, zeszyt 32/2013, s. 310-321. 
  • Malwina Popiołek, Bariery rozwoju e-administracji w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne problemy usług”, nr 763/2013, s. 161-169. 
  • Malwina Popiołek, Społeczne aspekty komputeryzacji i informatyzacji na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne problemy usług”, nr 113/2014, s. 323-331.
  • Malwina Popiołek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty prasoznawcze”, t. 58, nr 1 (221)/2015, s. 60–71. 
  • Malwina Popiołek, E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne problemy usług”, nr 117/2015, s. 583-592. 
  • Malwina Popiołek, E-gospodarka a wykluczenie cyfrowe w Polsce, Kwartalnik naukowy „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 4/2012, s. 11.  
  • Malwina Popiołek, E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badań własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e-umiejętności, „Zarządzanie mediami” t. II nr 2/2014, s. 77-90.
  • Wojciech Opioła, Malwina Popiołek (red.), Media społecznościowe – nowe formy ekspresji politycznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.