Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Ćwikła

Dr Małgorzata Ćwikła

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (2007). W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską zatytułowaną "Realizacja koprodukcji teatralnych jako przykład zarządzania projektami kulturalnymi".

 

 

 

 

 

Zajmuje się zarządzaniem kulturą

od strony praktycznej i teoretycznej oraz łączeniem najnowszych trendów w zarządzaniu z refleksją humanistyczną i artystyczną. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje również problem naśladownictwa w zarządzaniu i rozumienia czasu w procesach organizacyjnych, ze szczególnym naciskiem na możliwość projektowania przyszłości zarządzania w ujęciu jakościowym.

Stypendystka Robert Bosch Stiftung

w ramach programu "Menedżer Kultury z Europy Środkowej i Wschodniej" (2008-2009), stażystka w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie (2010). Pracowała jako kurator i producent projektów kulturalnych w teatrze Hebbel am Ufer w Berlinie i w Międzynarodowej Fabryce Kultury Kampnagel w Hamburgu. Współpracowała z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, Willą Decjusza w Krakowie, Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi i Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Publikuje w magazynie dwutygodnik.com i tłumaczy z języka niemieckiego teksty poświęcone kulturze. Autorka licznych artykułów z zakresu zarządzania kulturą, drukowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.