dr hab. Jan Kreft

dr hab. Jan Kreft

kontakt e-mail:  jan.kreft@uj.edu.pl

 

Podstawowy obszar jego zainteresowań badawczych: zarządzanie mediami, strategie w tzw. nowych mediach, marketing przedsiębiorstw medialnych oraz teoria i praktyka manipulacji i propagandy w mediach.

Studia: Ekonomika i Organizacja Transportu Morskiego oraz Prawo na Uniwersytecie Gdańskim (Sopot). Doktorat (2004 r.) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego („Ocena strategii marketingowych na rynku codziennej prasy ogólnopolskiej"). Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013 r.).

Kierownik Studium Podyplomowego Reklamy i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2005-2009).

  • Dyrektor Grupy Yellow - od 2008 r.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Gdańsk SA - od 2011 r.
  • Prezes Instytutu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - od 2011 r.

Autor m.in. książek: „Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych" i „Gazety ogólnopolskie. Strategie marketingowe". Autor ok. 50 publikacji naukowych dotyczących zarządzania mediami i marketingu oraz wpływu mediów.

W dziennikarstwie, mi.n.:

  • Szef działu ekonomicznego w „Gazecie Gdańskiej" (1991-1992), zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego" (1999-2001), korespondent Agencji Reutersa, korespondent „Gazety Bankowej". Dwukrotnie mianowany przez polskie redakcje do nagrody Grand Press. Korespondent w Danii, Francji, Holandii, Korei Południowej, Niemczech, Rosji, Szwajcarii, Szwecji i W. Brytanii. Laureat „Ostrego Pióra" Business Centre Club. Autor ponad 1200 artykułów w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. „Dziennik Bałtycki", „Gazeta Gdańska", „Gazeta Bankowa", „Życie Gospodarcze", Polityka", „Wprost" , The Warsaw Voice", itd.).

W zarządzaniu:

  • Dyrektor marketingu w Grupie Polskapresse, prezes DWWS S.A., wydawca m.in. dzienników „Prawo i Gospodarka", „Życie" oraz „Magazynu Finansowego". W latach 2002-2008 doradca prezesa Grupy Prokom, Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, Energii, itd. Członek misji MTiGM w Gwinei Równikowej i Kamerunie. Autor strategii marketingowej dla Kancelarii Prezydenta RP.

Szkolenia praktyki:

  • Organizacji dziennikarskich Szwecji (Karlskrona/Kalmar) i Danii (Kopenhaga) oraz Dresdner Bank, Commerzbank, Münich Re i ABB. 

Zobacz również