Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Emil Orzechowski

Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Prof. dr hab. Emil Orzechowski, prof. zw., specjalista w zakresie: teatrologii, zarządzania kulturą, zarządzania szkołami wyższymi; absolwent filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca m.in. w Stanford University, State University of New York of Buffalo. Zajmuje się zagadnieniami historii teatru, kultury środowisk polonijnych, polityki kulturalnej, organizacji instytucji kultury, promocji dóbr kulturalnych w kraju i zagranicą oraz zarządzaniem szkołami wyższymi w Polsce i na świecie. Prowadzi badania i publikuje prace naukowe i popularne z wymienionych zakresów.

 

 

 

 

szkołę podstawową ukończył we Frysztaku, LO im. Króla S.Leszczyńskiego w Jaśle, studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1967, na podstawie pracy "Teatry studenckie Krakowa 1945-67" (I nagroda naukowa Festiwalu Kultury Studenckiej). Zaraz po studiach rozpoczął pracę jako inżynier stażysta t.j. jedyny wówczas pracownik administracyjny polonistyki UJ.

W roku 1974 uzyskał doktorat na podstawie książki "Stary Teatr i Studio" (nagroda Ministra i nagroda "Echa Krakowa" za najlepszą książkę roku o Krakowie). Habilitacja w roku 1988 na podstawie książki "Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych" (nagroda Ministra). Tytuł profesorski w roku 1997 na podstawie książki "Koniec Polonii w Ameryce?" (nagroda Ministra). Od roku 2001 profesor zwyczajny UJ. W roku 2002 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wykładowca w: Uniwersytet Jagielloński (1971 - nadal), PWST Kraków (1976/77), Orchard Lake Schools, Mich. (1981-83), University of Connecticut at Storrs (1983/84), Stanford University (1991), SUNY at Buffalo (1992-94), PWSZ Oświęcim (kierownik studiów licencjackich zarządzania kulturą; 2005-nadal). Nadto wykłady uniwersyteckie m.in.: Stevens Point, Wis, Ann Arbor, Mich., Foreign Service Institute (State Department, Washington D.C.), UCLA, Syracuse, N.Y., Rochester N.Y., także: Berlin, Londyn, Praga, Ryga, Bilbao, Turyn, Bolonia, Drezno, Uppsala, Edmonton, Amsterdam.

Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta.

W roku 1973 współpracował z J.Gotem przy organizacji pierwszych w Polsce studiów teatrologicznych. Był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W roku 1995 zorganizował lektorat języka polskiego w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców, którego prace koordynuje do dziś. W roku 1996 zorganizował pierwsze w Polsce studia z zakresu zarządzania kulturą; prowadzi je do tej pory, jako studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zapoczątkował wydawanie serii prac tłumaczonych (uznanych światowych pozycji z zakresu zarządzania kulturą: Hagoort 1997, Bendixen 2001, Schuster 2007), serię zeszytów naukowych "Zarządzanie kulturą" (dotąd 8 pozycji) oraz serię spotkań i druk wykładów z cyklu "Ambasador" (ambasadorzy o polityce kulturalne swoich państw; dotąd ok. 50).

W roku 1996 został (na dwie kadencje) wybrany Dziekanem nowego wydziału UJ: Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W roku 2008 wystąpił z inicjatywą utworzenia w UJ Instytutu Kultury; w formie przejściowej jest to Zespół Katedr Nauk o Kulturze; jest jego koordynatorem. W roku 1997 uzyskał tytuł profesorski; od 2001 r. profesor zwyczajny Był promotorem w ok. 15 przewodach doktorskich w UJ (wydziały Polonistyki oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej) i na Uniwersytecie Śląskim. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Badań nad Polonią PAN, dwie kadencje członkiem Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów Naukowych. Przewodniczący rad dwu fundacji (m.in. warszawskiej Pro Cultura) i zarządów kilku stowarzyszeń (m.in. Villi Decjusza).

Obecnie prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski jest Przewodniczącym Rady Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kierownikiem Katedry Zarządzania Kulturą UJ, Kierownikiem Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Kulturą UJ, Redaktorem Zeszytu Naukowego "Zarządzanie Kulturą".

Prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski jest:

  • autorem ponad 10 książek własnych (w tym 5 nagrodzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), autorem ponad 150 artykułów naukowych oraz wielu popularnych drukowanych w Polsce i w USA; większość dotyczy teatru krakowskiego, teatru amatorskiego w Galicji, zarządzania kulturą i polityki kulturalnej
  • współorganizatorem pierwszych w Polsce studiów teatrologicznych, zaprojektowanych w UJ przez J.Gota
  • organizatorem ok. 100-osobowego zespołu teatralnego w Buffalo, który we współpracy z K.Braunem wystawił "Jasełka", "Pasję" i kilka innych spektakli
  • pomysłodawcą i organizatorem pierwszych w Polsce pełnych akademickich studiów zarządzania kulturą
  • współtwórcą profilu akademickiego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ; jego bazy lokalowej i podstaw finansowych (w części pozabudżetowej)
  • inicjatorem i redaktorem pierwszego w Polsce periodyku naukowego poświęconego zarządzaniu kulturą
  • inicjatorem i redaktorem pierwszego w tej części Europy pisma międzynarodowego poświęconego zarządzaniu w kulturze wydawanego w językach angielskim, niemieckim i polskim (filie redakcji: Belgrad, Goerlitz, Istambuł, Ryga, Tbilisi) - pierwszy numer ukaże się w czerwcu 2008
  • inicjatorem ogłoszenia przez Sejm RP roku 2009 Rokiem Heleny Modrzejewskiej.