Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Cezary Woźniak

dr hab. Cezary Woźniak

Dr hab. Cezary Woźniak, ur. w 1961, studiował historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W roku 1996 obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie nadał mu w roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

W latach 1988-1992 z Łukaszem Guzkiem i Krzysztofem Klimkiem prowadził niezależną Galerię QQ w Krakowie.

W roku 1995 stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, Uniwersytet w Wuppertalu, Wydział Filozoficzny.

W latach 2005 i 2006 stypendysta austriackiego Shang Shung Institut für tibetische Studien. <br>

Do 2010 profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książek Martina Heideggera myślenie sztuki (1998, 2004) i Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii (2008). Publikacje m.in. w Biuletynie Historii Sztuki, Kwartalniku Filozoficznym, Principiach, Studiach Humanistycznych, Studia Philosophiae Christianae. Założyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa A.

 

Główne obszary zainteresowań naukowych:

fenomenologia, buddologia, filozofia kultury, estetyka.