prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg

prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg
kontakt e-mail: boguslaw.nierenberg@uj.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg, dziennikarz i ekonomista, Kierownik Zakładu Zarządzania i Ekonomiki Mediów w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się ekonomice mediów i zarządzaniu mediami, komunikacji rynkowej i reklamie. Autor 7 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących mediów, reklamy, zarządzania i komunikacji rynkowej, ale także dziennikarstwa oraz gatunków dziennikarskich. Najważniejsze prace to: Reklama jako element komunikacji rynkowej, Wyd. PAN, Oddział Katowice i WSZiA w Opolu, Opole 2004; Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej (współautor), Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2005; Publiczne przedsiębiorstwo medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007; Wojna w mediach, (współautor), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007; Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008. Był kierownikiem redakcji Teatru, Widowisk i Publicystyki Kulturalnej Ośrodka Telewizyjnego w Katowicach, kierownikiem Ośrodka TVP w Opolu, prezesem i redaktorem naczelnym Radia Opole SA. Zrealizował kilkadziesiąt reportaży radiowych i telewizyjnych, a także widowisk telewizyjnych, m.in. "Faust Goes Rock", "Radość Tworzenia". Za reżyserię adaptacji 8 opowiadań Andrzeja Warchała otrzymał uprawnienia reżyserskie. Był stypendystą Instytutu Goethego w Berlinie. Ukończył Studium Menedżerskie oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych, które od 1994 roku organizuje dla ponad tysiąca samotnych i bezdomnych kolacje wigilijne.