Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr inż. Anna Szopa

Dr inż. Anna Szopa
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami, nowymi technologiami oraz przedsiębiorczości akademickiej.

Stypendystka programów: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff), Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego, Leonardo da Vinci oraz Społeczeństwo – Technologie- Środowisko(SET). Absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ, brała udział w warsztatach metodologicznych European Academy of Management (EURAM) oraz Global School in Empirical Research Methods (GSERM).

Jest  członkiem rad naukowych trzech międzynarodowych konferencji: University-Industry Innovation Network (UIIN), Asia-Pacific Conference oraz Human Factors in Management and Leadership (HFML). Prowadziła wykłady w University of Maryland, University of Central Florida i University of Haifa w Izraelu. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania zdobywała pracując w organizacjach w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.

kontakt: ania.szopa@uj.edu.pl

 

 1. Crowdfunding business model in media industry, w: Advances in Human Factors, Business Management, Training and Education, Springer, 2016 (z T. Marek, M. Fąfrowicz)
 2. The Influence of Crowdsourcing Business Model into Artificial Intelligence, w: Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence, IGI Global, 2016
 3. Strategic Crowdsourcing as an Emerging Form of Global Entrepreneurship, w: Handbook of Research on Entrepreneurship in the Contemporary Knowledge-Based Global Economy, IGI Global, 2016 (z K. Kopeć)
 4. Subscription crowdfunding model as a branding mechanism in journalism, artykuł prezentowany na konferencji European Media Management Association, Porto 2016
 5. The role of the local and regional factors in the  development  of  creative clusters, artykuł prezentowany na konferencji II International Scientific Conference Entrepreneurship for the XXI century, Warszawa, 2016
 6. Socio-cultural Circumstances to Establish University spin-off Companies, Procedia Manufacturing, Elsevier, 2015 (z T. Marek, M. Fąfrowicz)
 7. Strategic Crowdsourcing as an Emerging Form of Global Entrepreneurship w: Handbook of Research on Entrepreneurship in the Contemporary Knowledge-Based Global Economy, Baporikar, N., (red), IGI Global, USA, 2015 (z K. Kopeć)
 8. A Conceptual Framework of the Relationship between Institutional Framing and Innovativeness, w: Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship: Commercialization of Research-Based Products, Szopa, A.,Karwowski, W., Barbe D.,(red)  IGI Global, USA, 2015(z J. Bandoła)
 9. The Crowdsourcing Scheme as an Innovative Management Tool in University Spin-offs, w: Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship: Commercialization of Research-Based Products, Szopa, A.,Karwowski, W., Barbe D.,(red) ,IGI Global, USA, 2015 (z K. Kopeć)
 10. The analysis of multiculturalism in the context of development of academic spin-off companies in the United States of America, w: Advances in Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age, Taylor&Francis, 2014, (z J. Bandoła)
 11. Crowdsourcing Business Model in the Context of Changing Consumer Society, w: Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, IGI Global, USA, 2014 (z K. Kopec)
 12. Project Management in IT Type University Spin-Offs, w: International Business Strategy and Entrepreneurship: An Information Technology Perspective, Ordóñez de Pablos, P., (red.), IGI Global, USA, 2014 (z B. Jałocha)
 13. How Much Does the External CEO Matter in University Spin-off, w: Strategic Approaches for Human Capital Management and Development in a Turbulent Economy, Ordonez de Pabloz, P., Tennyson, R.(red), IGI Global, USA, 2014 (z T. Marek)
 14. Modele zarządzania szkołami wyższymi zorientowane na wspieranie transferu wiedzy i technologii, w: Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 (z J. Bandoła, T. Marek)
 15. Intellectual Capital and Business Performance in University Spin-off Companies, w: Intellectual Capital Strategy Management for Knowledge-Based Organizations, Ordonez de Pabloz, P., Tennyson, R., Zhao, J., IGI Global, USA, 2013

 1. Szopa A., Karwowski W, Ordonez de Pabloz P., Academic Entrepreneurship and Technological Innovation: A Business Management Perspective, IGI Global, USA, 2012
 2. Szopa A., Karwowski W., Barbe D., Competitive Strategies for Academic Entrepreneurship: Commercialization of Research-Based Products, IGI Global, USA, 2015
 3. Batko R., Szopa A.,  Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence, IGI Global, USA, 2016