Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Pluszyńska

Dr Anna Pluszyńska

Anna Pluszyńska, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu; asystent w Zakładzie Zarządzania Kulturą; absolwent kierunków: Zarządzanie w kulturze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Animator i Menedżer kultury (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), a także studiów podyplomowych: Prawo autorskie, wydawnicze, prasowe (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Stypendystka programu Socrates/Erasmus na Univeristy College of Educations in Arhus w Danii oraz programu Leonardo da Vinci w ramach stażu pt. "Kulturowe aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi opartym na rozwoju pracowników" odbytym w Plymouth & District Mind Association w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

Pracę doktorską:

Zarządzanie prawem autorskim w dobie społeczeństwa wiedzy, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty i prof. dr hab. Bogusława Nierenberga, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku.

Autorka licznych artykułów naukowych oraz monografii

zatytułowanej Podstawy prawne organizacji kultury i mediów (Biblioteka Zarządzania Kulturą, Wyd. Attyka, Kraków 2015). 

Główny obszar jej zainteresowań badawczych

stanowi proces zarządzania własnością intelektualną oraz efektywność zarządzania twórczością. Pracę naukową stara się łączyć z praktyką. Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w agencjach eventowych i reklamowych.