Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Pluszyńska

Informacje ogólne

Informacje ogólne

e-mail: anna.pluszynska@uj.edu.pl

stanowisko: adiunkt
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

Wykształcenie:

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński 2011), absolwentka kierunków: Zarządzanie w kulturze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Animator i Menedżer kultury (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), a także studiów podyplomowych: Prawo autorskie, wydawnicze, prasowe (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Stypendystka programu Socrates/Erasmus na Univeristy College of Educations in Arhus w Danii oraz programu Leonardo da Vinci w ramach stażu pt. "Kulturowe aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi opartym na rozwoju pracowników" odbytym w Plymouth & District Mind Association w Wielkiej Brytanii.

Pracę doktorską zatytułowaną „Zarządzanie prawem autorskim w dobie społeczeństwa wiedzy”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Barty i prof. dr hab. Bogusława Nierenberga, obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku.

Udział w projektach badawczych:

W latach 2018-2019 członek zespołu projektowego „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu POWER – INNOHUMAN

Zainteresowania badawcze:

Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowi proces zarządzania własnością intelektualną (w szczególności prawem autorskim) oraz efektywność zarządzania twórczością. Badawczo zajmuje się także zagadnieniami związanymi z wolną kulturą oraz zjawiskiem crowdfundingu i crowdsourcingu.

Doświadczenie praktyczne:

Przed rozpoczęciem pracy na uczelni zdobywała praktyczne umiejętności pracując w agencjach eventowych i reklamowych, m.in. zarządzając zespołami projektowymi, koordynując realizację kampanii reklamowych i odpowiadając za budowanie trwałych relacji z klientami.

W latach 2013-2016 była zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Zarządzanie mediami”.

Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, m.in. Badania publiczności w instytucjach kultury, 7th Humanistic Management Conference.

Wybrane publikacje:

  • Bogacz-Wojtanowska, E., Jedynak, P., Wrona, S., Pluszyńska, A. (2019) „Action research” w kształtowaniu współpracy uczelni z interesariuszami: korzyści, szanse i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo UJ
  • Pluszyńska, A. (2015). Podstawy prawne organizacji kultury i mediów, Kraków: Wydawnictwo Attyka
  • Pluszyńska, A. (2019). The open monuments project as an example of social crowdsourcing in culture : factors motivating crowds to share knowledge, [w:] Zarządzanie w kulturze. Tłum, partycypacja, kultura, tom 20, nr 1, s. 19-40
  • Pluszyńska, A. (2018). Crowdfunding: historia i definiowanie, [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A.Pluszyńska, A.Szopa, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 13-32.
  • Pluszyńska, A. (2018). Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych, [w:] Zarządzanie i Finanse, tom 16, nr 1, cz. 1, s. 175-186
  • Pluszyńska, A. (2015). Prawo reklamy, [w:] Zarządzanie reklamą, red. B.Nierenberg, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 57-80
  • Pluszyńska, A. (2015). Zarządzanie własnością intelektualną w agencji reklamowej: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie mediami, tom 3, nr 1, s. 45-57
  • Pluszyńska, A. (2013). Menedżer artysty: kompetencje, obowiązki, relacje z twórcą, [w:] Problemy Zarządzania. Zarządzanie humanistyczne, tom 11, nr 4 (44), s. 134-148
  • Pluszyńska, A. (2011). Zarządzanie prawem autorskim: wstęp do zagadnienia, [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 12, nr 1, s. 43-53

Praca dydaktyczna:

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych m.in. z prawa własności intelektualnej, prawa kultury i marketingu kultury. Jest także promotorką licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Laureatka dwóch nagród za pracę dydaktyczną, w związku z wysoką oceną zajęć prowadzonych w roku akademickim 2017/2018 i 2013/2014.

Więcej infomacji: