Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Góral

Informacje ogólne:

e-mail: anna.goral@uj.edu.pl

stanowisko: adiunkt
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też w roku 2013 obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Główny obszar jej zainteresowań badawczych stanowią organizacja i zarządzanie w sektorze kultury. Szczególną uwagę poświęca problematyce przywództwa, demokratyzacji procesów zarządzania oraz roli różnorodności w funkcjonowaniu organizacji. Interesuje się rolą grup marginalizowanych, a szczególnie kobiet w zarządzaniu, mechanizmami stymulowania zaangażowania różnych grup interesariuszy w rozwój organizacji kultury oraz tym, jaki wpływ świadome gospodarowanie zasobami kultury może mieć na rozwój regionalny, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych.

 • od 2021 kierownik projektu badawczego „Nowe formy organizowania działań zbiorowych w perspektywie communitas. Studium przypadku Strajku Kobiet”. Projekt finansowany jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • w latach 2017-2019 członek zespołu projektowego „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu PO WER – INNOHUMAN
 • w roku 2016 kierownik projektu badawczego „Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • w latach 2015-216 członek zespołu badawczego projektu „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • w latach 2012-2014 udział w realizacji międzynarodowego projektu THETRIS (www.thetris.eu) finansowanego w ramach programu Europa Środkowa 2007-2013, gdzie koordynowała wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami sakralnego dziedzictwa kulturowego na szlakach kulturowych Europy Środkowej.

Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer" (2015).  Uczestniczyła w licznych stażach naukowych, m.in. na Uniwesytecie Bifrost (Islandia) czy Latvian Academy of Culture (Łotwa). Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych organizacji i zarządzaniu.

Regularnie współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie Wzmacniacz.org, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska), gdzie zajmuje się zarządzaniem projektami oraz współpracą międzynarodową.

 • Ćwikła, M., Góral, A., Bogacz-Wojtanowska, E., Dudkiewicz, M. (2020). Project-Based Work and Sustainable Development—A Comparative Case Study of Cultural Animation Projects, Sustainability 2020, 12, 6519; doi:10.3390/su12166519
 • Góral, A. (2019). Miasta Kobiet. Studia przypadku samorządów zarządzanych przez kobiety, w: Bogacz-Wojtanowska, E, Kostera, M. red. Siłaczki, szefowe, społeczniczki; Polki, organizatorki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 385-398.
 • Góral, A. (2019). Idealists and dreamers. Struggling for more resilient communities via alternative organisations, in Ericsson, D., Kostera, M. eds. Organizing hope.  Narratives for a Better Future
 • Bogacz-Wojtanowska, E.; Góral, A.; Bugdol, M. (2019). The role of trust in sustainable heritage management networks. Case  study of selected cultural routes in Poland, Sustainability 11, no. 10: 2844. https://doi.org/10.3390/su11102844
 • Jałocha, B.; Góral, A.; Bogacz-Wojtanowska, E. (2019). Projectification of a global organization - case study of the Roman Catholic Church, International Journal of Managing Projects in Business. https://doi.org/10.1108/IJMPB-03-2018-0052
 • Góral, A.; Jałocha, B.; Mazurkiewicz, G.; Zawadzki, M. (2019). Badania w działaniu. Książka dla kształcących się w naukach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bogacz-Wojtanowska, E.; Góral, A.; Jałocha, B. (2019). ‘Catholic Coachella’, ‘Papal rock concert’? Case study of World Youth Days in Krakow as an example of a successful religious mega event, Journal of Intercultural Management, vol. 11 | No. 2 |June 2019 | pp. 47–71DOI 10.2478/joim-2019-0009
 • Bogacz-Wojtanowska, E.; Góral, A. (2018). Networks or structures? Organizing cultural routes around heritage values, Humanistic Management Journal, https://doi.org/10.1007/s41463-018-0042-1
 • Góral, A. (2018). Zarządzanie dziedzictwem – o paradoksie planowania przeszłości, [w:] Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, Gaweł, Ł.; Kostera, M. red. , Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.177-188.
 • Góral, A.; Bogacz-Wojtanowska, E. (2018), Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami. Studium przypadku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Zarządzanie w kulturze, nr 3/108.