dr Alicja Kędziora

dr Alicja Kędziora

kontakt e-mail:  alicja.kedziora@uj.edu.pl

Alicja Kędziora – adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ, kierownik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej. Autorka monografii Polskie życie teatralne w Rosji w latach 1882–1905 (Kraków 2009) oraz szeregu artykułów mówiących o zarządzaniu kulturą oraz poruszających zagadnienia historyczno-teatralne. Współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego (Materiały do nauczania języka polskiego dla studentów zagranicznych CMUJ, Kraków 2008; II wyd. 2011). Laureatka nagrody Ars Quaerendi (2010), stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010) i stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców (2011).