Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Konior

Informacje ogólne

Informacje ogólne

e-mail: agn.konior@uj.edu.pl

stanowisko: asystent
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

Wykształcenie:

W 2019 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zatytułowaną "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych".

Studiowała na Uniwersytecie w Bifrost (Islandia) w ramach programu FSS Mobility. 

Z Instytutem Kultury związana od 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie z zarządzania kulturą oraz studia magisterskie na tym samym kierunku, uzyskała także magisterium z kultury współczesnej.

Udział w projektach badawczych:

Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych: "Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze (2015-2016)", "Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny (2016)".

Zainteresowania badawcze:

Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (w szczególności poprzemysłowym), turystyką kulturową (w tym turystyką literacką) oraz projektami miejskimi.

Doświadczenie praktyczne:

Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, m.in. Badania publiczności w instytucjach kultury, 7th Humanistic Management Conference.

Współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym (program Kraków Miasto Literatury UNESCO) przy realizacji cyklu literackich spacerów po Krakowie.

Koordynatorka studiów podyplomowych zarządzanie kulturą.

Wybrane publikacje:

  • Konior A., (2018), The revitalization of the Old Harbor in Reykjavik by a cultural economy, "Space and culture", Vol. 4 (21), pp. 424-438
  • Pokojska W, Pudełko A. (2017), Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, "Turystyka kulturowa", nr 4, s. 73-87
  • Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. red. (2017), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego - materialne/niematerialne, Wydawnictwo Attyka
  • Pudełko A. (2016), Szlaki kulturowe w Polsce, [w]: Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł, Góral A. (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
  • Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. red. (2016), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Wydawnictwo Attyka
  • Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. red. (2016), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Attyka

Praca dydaktyczna:

  • Metodologia badań w zarządzaniu
  • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • Projekty miejskie
  • Turystyka kulturowa

Więcej informacji: