Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace dyplomowe i obrony

instrukcje, egzaminy, formalności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy obron 2023/2024
4-8 marca 2024, 1-12 lipca 2024, 21-25 października 2024 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Kultury UJ Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego na kierunku I stopnia Zarządzanie kulturą i mediami obowiązująca od roku akademickiego 2023/2024

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy magisterskiej na kierunku II stopnia Zarządzanie mediami i reklamą obowiązująca od roku akademickiego 2023/2024

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy magisterskiej dla studiów Laboratoria kultury współczesnej obowiązująca od roku akademickiego 2023/2024

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy magisterskiej obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego licencjackiego i magisterskiego

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy magisterskiej obowiązująca od roku akademickiego 2021/2022

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2021/2022

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego licencjackiego i magisterskiego

 

Instrukcja pracy magisterskiej 

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2020/2021

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

 

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku

Wzór dokumentu oświadczenia wymaganego do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Komunikat dla studentów ostatniego roku przygotowujących prace dyplomowe.

Instrukcja - przygotowanie pracy lic.

Zagadnienia do egzaminu Lic i mgr 2019-2020

Instrukcja - przygotowanie pracy lic.

instrukcja - przygotowanie pracy mgr

wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

 

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 18 lutego 2019 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac