Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Patryk Rojek

Patryk Rojek Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z realizacją projektów budowlanych i inwestycjach informatycznych. Od wielu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających z instytucji samorządowych, administracji rządowej oraz instytucji kultury. 

Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji wielomilionowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dofinansowanych ze środków europejskich, obejmujących zarówno wykonanie systemów informatycznych jak i realizację inwestycji budowlanych. Obecnie Kierownik Działu Zamówień Publicznych w dużej instytucji kultury.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.