Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Niezabitowski

dr Michał Niezabitowski

Michał Niezabitowski (ur. 8.04. 1962 w Krakowie). Absolwent historii UJ. Praca magisterska „Spirytuałowie franciszkańscy. Święci czy heretycy. Próba interpretacji kerygmatycznej” (promotor prof. K. Baczkowski, obroniona 1986). Od 1985 pracownik Muzeum Historycznego m. Krakowa, od 1995 r. na stanowisku kustosza, od 1996 r. kierownik działu edukacji, od 2004 r. dyrektor muzeum.  Absolwent podyplomowych studiów muzealniczych w roku akademickim 2000/2001 przy Instytucie Etnologii UJ. (praca dyplomowa: „Obraz olejny Władysława Rossowskiego z 1885 r. pt. Wjazd Jadwigi Andegaweńskiej do Krakowa w 1384, studium kreacji obiektu muzealnego”. Praca wydana w roczniku naukowym Muzeum Historycznego m. Krakowa „Krzysztofory” (2002). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy „Muzeum Historyczne m. Krakowa 1945 – 1996” napisanej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie pod kierunkiem prof. Ł.T. Sroki (2019).

Historyk Krakowa, muzealnik, zainteresowany problematyką wystawiennictwa historycznego i budowania narracji w przestrzeni ekspozycji, edukacji muzealnej, roli muzeów w budowaniu pamięci zbiorowej, zrządzania muzeum, historii muzealnictwa.

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2019 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Autor scenariuszy i kurator kilkunastu wystaw zrealizowanych w Muzeum Historycznym m. Krakowa w tym;  „Między Hanzą a Lewantem. Kraków europejskim centrum handlu i kupiectwa” (1995) 

Członek Komitetu Kopca Kościuszki od 1994, Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (od 1994, od 2015 viceprezes), Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich (od 1998, od 2012 prezes).

Członek rad naukowych: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy (jako wiceprzewodniczący rady), Muzeum Okręgowym w Tarnowie (jako przewodniczący rady), w Muzeum Śląska Opolskiego (jako wiceprzewodniczący rady), Muzeum Warszawy, Muzeum Gdańska, Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Od 2019 roku powołany do Rady Naukowej rocznika „Muzealnictwo” wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Redaktor naczelny rocznika naukowego Muzeum Historycznego m. Krakowa „Krzysztofory”

Od 13.07.2009 członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od roku 2013 członek  prezydium.

Członek Międzynarodowej Rady Muzeum (ICOM) oraz podkomitetu ds. muzeów miejskich (CAMOC - International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities), W l. 2011 – 2016 oraz od 2019 członek zarządu.