Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski

Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski

Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski, twórcy INSPIRO

INSPIRO istnieje od lipca 2007 roku i jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zarządzała samorządowym domem kultury. INSPIRO ma na swoim koncie wiele osiągnięć, wyznaczających nowe standardy, nie tylko dotyczące domów kultury, ale także budowania społeczeństwa obywatelskiego i integrowania lokalnej społeczności. Od początku swej działalności stawiane jest jako przykład instytucji przyjaznej, otwartej i nowoczesnej.

Beata Kwiecińska i Maciek Dąbrowski byli stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016, oraz laureatami nagrody POLCUL za działania wspierające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 

Odpowiedzialni są za wiele projektów społecznych m.in.: Dron społeczny, Podziel kwadrat, Dla Aleppo, Pyszne wakacje, Musikomar, Mały Obywatel Świata, Za stołem Świata, Strefa52, Strefa53, Sztuka-Puka i wielu, wielu innych. 

Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe. Uważają, że dom kultury to dzieło sztuki.

Przez okres ponad 10 lat współpracowali z wieloma instutucjami kultury współtworząc i nadzorując programy warsztatów i spotkań dla społeczności lokalnej. W ramach projekty Strafa 52 i Strefa 53 szkolili animatorów kultury z całej Polski, pokazując im nowoczesny, autorski model zarządzania instytucją kultury. Prowadzili zajęcia ze studentami (Wydział Humanistyczny AGH, kierunek Interwencje i Innowacje Społeczne). Współpracowali z Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytutem Pedagogiki, Instytutem Kultury oraz Instytutem Socjologii prowadząc zajęcia ze studentami, organizując wizyty studyjne oraz nadzorując praktyki studenckie w INSPIRO.