Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą jest napisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem pracownika naukowego Instytutu Kultury UJ. Tematy prac są samodzielnie wybierane przez dyplomantów, w konsultacji z promotorem. Szczegółowe zasady tworzenia prac określają poniższe wytyczne. Wszystkie prace są recenzowane. Na ocenę ze studiów składa się średnia z oceny pracy wystawiona przez promotora i recenzenta. Termin oddania prac:

promotor: 15.06.2023

sekretariat: 15.07.2023

Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych

 1. „Biblioteka jako trzecie miejsce” – studium przypadku bibliotek publicznych w gminie Nowy Targ.
 2. Humanistyczne i posthumanistyczne aspekty zarządzania w gminnej instytucji kultury w czasie pandemii.
 3. Koncepcja programowa bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.
 4. Koncepcje działania Ośrodka Kultury gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach na lata 2023-2025.
 5. Misja fundacji Studio Dono.
 6. Organizacja wystawy czasowej jako zarządzanie projektem w oparciu o strukturę Zamku Królewskiego na Wawelu.
 7. Skuteczność działań promocyjnych małych kin społecznych i lokalnych na przykładzie promocji Kina Lemoniada.
 8. Strategia rozwoju domu kultury w Kozach – diagnoza i analiza potrzeb, budowania celów strategicznych instytucji.
 9. Turystyka kulturowa gminy Ciężkowice.
 10. Wpływ pandemii COVID-19 na instytucje teatralne w Polsce w oparciu o doświadczenia własne wynikające z zatrudnienia w Teatrze Ludowym w Krakowie.
 11. Współpraca gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z otoczeniem.
 12. Wybrane kierunki zagospodarowania zasobów dziedzictwa kulturowego w ramach procesu rewitalizacji poprzemysłowych terenów „Krakowskich Zakładów Sodowych – Solvay”.
 13. Zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne na przykładzie Szlaku Poprzemysłowego TeH2O w Bydgoszczy
 14. Zarządzanie dostępnością muzeum na przykładzie Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie – studium przypadku.
 15. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.
 16. Zarządzanie niematerialne dziedzictwem kulturowym w świetle konwencji UNESCO (w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku) na przykładzie działalności Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
 17. Zarządzanie oraz działalność na przykładzie Rzeszowskich Piwnic interaktywnej instytucji kultury
 18. Tematyka sportu i jej wykorzystanie w działaniach bibliotek, na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach
 19. Rektor jako lider zmian w Akademii Sztuk Teatralnych
 20. Wpływ pandemii Covid-19 na działalność Janowskiego Ośrodka Kultury
 21. Założenia do budowy kolekcji i udostępniania fotografii w ramach Cyfrowego Archiwum Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa (GFMR)
 22. Perspektywy rozwoju kół gospodyń wiejskich w oparciu o analizę sytuacji KGW Gminy Czernichów
 23. W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do ocalenia pamięci o żydowskich sąsiadach? Analiza działań stowarzyszenia Sądecki Sztetl
 24. Mikrosceny teatralne w krajobrazie kulturalnym miasta Krakowa - skala zjawiska, aspekty organizacyjne oraz finansowanie na przykładzie Sceny Perspektywa
 25. Dysfunkcje w procesie zarządzania projektem kulturalnym
 26. Udział młodego pokolenia w życiu kulturalnym Gminy Tuchów
 27. "Gdzie wycieka ten sok" - rola Staszowskiego Ośrodka Kultury w zarządzaniu kulturą na terenie Gminy Staszów
 28. Miejsce aktywności mieszkańców-charakterystyka, aspekty organizacyjne, finansowanie na przykładzie TG "SOKÓŁ"
 29. Wpływ połączenia instytucji kultury na ich funkcjonowanie na przykładzie ATElier Kultury w Jaworzynie
 30. Wybrane aspekty zarządzania Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w trakcie pandemii COVID-19

 1. „W drodze do głębszej rzeczywistości człowieka i świata”. Misja Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
 2. Analiza działań promocyjnych szkoły baletowej Szkoła Kreacji Ruchu
 3. Analiza SWOT z wyznaczeniem kierunków rozwoju instytucji kultury na przykładzie Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w  Zawierciu
 4. Artystyczno-merytoryczna strategia rozwoju teatru lalek „Rabcio”
 5. CSR w instytucjach kultury na przykładzie działań Tarnogórskiego Centrum Kultury
 6. Deficyt badań w samorządowych instytucjach kultury – w poszukiwaniu przyczyn zjawiska
 7. Instytucje kultury w dobie pandemii. Sposoby radzenia sobie z sytuacją kryzysową na przykładzie Kina Pod Baranami
 8. Jak wykorzystać sztukę filmową do promocji miasta? City Placement na przykładzie Lublina
 9. Koncepcja budowy strategii rozwoju domu kultury
 10. Krzysztof Penderecki – zarządzanie dziedzictwem i pamięcią o artyście w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach
 11. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jako przypadek zachowania dziedzictwa historycznego i przyczynek do rozwoju turystki historycznej w województwie świętokrzyskim
 12. Misja bibliotek publicznych na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich
 13. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 14. Narzędzia pozabudżetowego finansowania lokalnej działalności kulturalnej na przykładzie gminy Kozienice
 15. Niematerialne dziedzictwo kulturowe na przykładzie Pochodu Gwarkowskiego
 16. Nowe formy działalności kulturalnej w czasie pandemii Covid-19 jako misja oddziału dla dzieci KBP
 17. Polski słownik biograficzny jako instytucja kultury? Studium przypadku
 18. Potencjał kulturowy i turystyczny Ziemi Średzkiej
 19. Przywództwo transformacyjne w instytucjach kultury
 20. Rola Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór w budowaniu i wspieraniu sektora kreatywnego, jakim są twórcy ludowi i artyści
 21. Rola muzeum regionalnego w podtrzymywaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
 22. Strategia rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku na lata 2021-2025a
 23. Szansa na sukces i szansa na przetrwanie. Muzeum w kontekście pandemii, czyli czy skansen może być nowoczesny?
 24. Tworzenie instytucji teatralnej w dobie pandemii – szanse i zagrożenia
 25. Widzewskie domy kultury z perspektywy poszerzonego pola kultury i nowych odbiorców
 26. Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny biblioteki
 27. Wpływ i rola interesariuszy w tworzeniu linii repertuarowej różnych typów teatrów w odniesieniu do modelu partycypacyjnego instytucji kultury
 28. Wpływ zmiany na stanowisku dyrektora naczelnego na wizerunek instytucji kultury w odniesieniu do zmiany w Teatrze Polskim we Wrocławiu w latach 2016-2021
 29. Wybrane aspekty działalności marketingowej Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w obliczu pandemii Covid-19
 30. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Piwnicy Pod Fortuną w Lublinie
 31. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Rożnowa w kontekście rozwoju turystyki w regionie
 32. Zarządzanie kolekcją muzealną na przykładzie projektu artystycznego „Słony chleb” w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 33. Zarządzanie komunikacją interpersonalną w instytucjach kultury. Studium przypadku – Narracja ekspozycji stałej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
 34. Zarządzanie procesem partycypacji lokalnej społeczności w tworzeniu kolekcji muzealnej w nowo powstającej jednostce muzealnej
 35. Zarządzanie relacjami z członkami stowarzyszenia oraz współpraca z organizacją zbiorowego zarządzania – studium przypadku
 36. Zasadność i połączenie dwóch instytucji kultury muzeum regionalnego w Brzozowie i miejskiej biblioteki publicznej w Brzozowie
 37. Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” im. W. Białowąsa – Misja zespołu w kontekście kulturowym

 1. Aplikacja Daili Art. Rozwój – współpraca z muzeami – wersje językowe
 2. Badania publiczności na przykładzie Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nisku
 3. Elementy zarządzania kulturą we współczesnym nauczaniu języka angielskiego w Polsce
 4. Fenomen zjawiska bezinteresownej pomocy na przykładzie akcji charytatywnej Uniwersytetu Jagiellońskiego wspierającej Szpital Uniwersytecki w trakcie pandemii
 5. Komunikacja Zamku Królewskiego na Wawelu z odbiorcami w czasie pandemii COVID-19
 6. Koncepcja merytoryczna stałej wystawy pt. "Muzeum Historii Radomia" aranżowanej w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 7. Koncepcja programowo-organizacyjna Teatru "Guliwer" w Warszawie
 8. Mała Ambasada Muzeum Narodowego w Krakowie MAMBA jako projekt partycypacyjny
 9. Misja i strategia Fundacji Aplauz
 10. Misja i wizja Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli
 11. Misja i wizja Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu
 12. Misja pracowni plastycznej w kontekście kształtowania tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży
 13. Motywacje społeczności lokalnej do podjęcia działań o charakterze artystycznym na przykładzie zespołu Kiyrpecki
 14. Nowe spojrzenie na misję Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach
 15. Obraz odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w doświadczeniach przewodników-edukatorów. Przykłady grup z Polski, Niemiec, Francji i Izraela
 16. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st im. F. Chopina w Bytomiu - badanie wizerunku organizacji
 17. Organizacja i zarządzanie festiwalem muzycznym »Letnia Przysucha«
 18. Pamiątka turystyczna XXI wieku
 19. Panowanie a proces opracowywania koncepcji programowo-organizacyjnej kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury na przykładzie Filharmonii w Krakowie
 20. Partycypacyjny model zarządzania Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach
 21. "Po co, dla kogo jesteśmy i co będziemy robić?". Strategia rozwoju samorządowej instytucji kultury na przykładzie działalności orkiestry w Mykanowie
 22. Potencjał turystyczny zabytkowych osiedli i kolonii robotniczych w województwie śląskim
 23. Przegląd festiwali teatralnych w Polsce
 24. Quo vadis Muzeum Regionalnego w Dębicy
 25. Strategia Rozwoju Centrum Kultury w Świątnikach Górnych na lata 2021-2025
 26. SUMA sety i kasety
 27. Sytuacja młodych choreografów w Polsce. Możliwości i potrzeby
 28. Utrzymanie wyjątkowości wydarzenia kulturalnego na przestrzeni lat na przykładzie festiwalu "Shanties" w Krakowie
 29. Uwarunkowania organizacji Cecyliańskich koncertów muzycznych
 30. Współczesne metody zarządzania dziedzictwem kulturowym w kontekście procesów programowania rozwoju lokalnego
 31. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Nowego Wiśnicza
 32. Zarządzanie zmianą/zmianami w czasie pandemii. Studium przypadku
 33. Życie kulturalne Krakowa oczami cudzoziemców mieszkających w mieście

 1. Analiza zarządzania instrumentami finansowymi w zakresie rozwoju infrastruktury publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2015-2018
 2. Ars Longa Mieczysława Święcickiego
 3. Balet w repertuarach polskich oper
 4. Billy Wilder jako potencjał kulturowy Suchej Beskidzkiej
 5. Budowa misji dla szkoły ewangelickiej w Posadzie na podstawie modelu pięciu pytań strategicznych
 6. Budowanie relacji społecznych na przykładzie Muzeum Ziemi Leżajskiej
 7. Dyrektor jako lider w instytucji jaką jest Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
 8. Dyrektor teatru instytucjonalnego w Polsce - artysta czy menedżer kultury?
 9. Edukacja dorosłych w siedzibie głównej Muzeum Warszawy po modernizacji. Organizacja, projekty, zarządzanie
 10. Edukacja muzealna jako element zarządzania dziedzictwem urbanistycznym na przykładzie Miasta Krakowa
 11. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury
 12. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w gminie Trzciana w kontekście inicjatyw oddolnych
 13. Koncepcja nowoczesnego zarządzania w Muzeum Okręgowym w Lesznie
 14. Korzyści z udanych kampanii crowdfundigowych na przykładzie organizacji pozarządowych
 15. Misja Muzeum Regionalnego w Człuchowie
 16. Muzeum Regionalne w Jaśle - 50 lat tradycji i poszukiwania nowej strategii
 17. Organista parafialny liderem lokalnej społeczności na przykładzie Jana Rybarskiego
 18. Problematyka strategicznego managementu przy kreacji ensamblów muzyki klasycznej w polskiej gospodarce rynkowej
 19. Proces zarządzania festiwalem muzycznym - studium przypadku
 20. Program edukacji kulturowej dla Krakowa - analiza strategiczna
 21. Projekt "Małopolska. Kultura wrażliwa" - pierwsze rozwiązanie systemowe realizowane w skali województwa jako przykład społecznego podejścia do problemu niepełnosprawności
 22. Rola partycypacji dziecięcej rady programowej Europejskiego Centrum Bajki w zarządzaniu ofertą kulturalną tej instytucji
 23. Skuteczność obranej strategii promocyjnej Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie na przykładzie projektu "Święto zabawki ludowej"
 24. Strategia rozwoju Teatru im. S. Jaracza w Łodzi
 25. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Gminy Zielonki w kontekście budowania tożsamości lokalnej
 26. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście budowania tożsamości lokalnej na przykładzie Modlnicy
 27. Zarządzanie dziedzictwem naftowym na przykładzie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
 28. Zarządzanie festiwalem w bibliotece publicznej na przykładzie festiwalu "Czytomania" organizowanego przez Wadowicką Bibliotekę Publiczną
 29. Zarządzanie projektami edukacyjno-naukowymi w muzealnictwie realizowanymi we współpracy publicznych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi
 30. Zarządzanie reklamą w kulturze, czyli jak skutecznie dotrzeć do odbiorców. Analiza na przykładzie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

 1. Strategia rozwoju samorządowej instytucji kultury, a potrzeby społeczności lokalnej
 2. Miejsce z duszą. Baza szkoleniowo-wypoczynkowa Lubogoszcz. Szkic sytuacji obecnej i perspektywy rozwoju.
 3. Współpraca tak, ale jaka? Historia, struktura organizacyjna oraz oferta kulturalno-edukacyjna Centrum Kultury Podgórza w Krakowie
 4. Współpraca międzynarodowa na przykładzie aktywności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – projekty ekspozycyjne i naukowe – analiza
 5. Funkcje w procesie zarządzania w instytucji kultury na przykładzie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
 6. Sposoby udostępniania instytucji kultury osobom z niepełnosprawnościami na wybranych przykładach w miejscowości Wieliczka
 7. Budowanie wizerunku instytucji kultury w środowisku lokalnym
 8. Miejsce kultury w strategii Grudziądza
 9. Analiza "Strategii Rozwoju Suwalskiego Ośrodka Kultury do roku 2023", czyli gdzie "wycieka" ten sok?
 10. Zarządzanie reklamą na przykładzie XXXIX Dni Gorczańskich
 11. WYSPA – Dziedzictwo (u)tracone. Krakowska dzielnica Kazimierz
 12. Zagadnienie instytucjonalizacji tekstoterapii kulturowej. Przykłady wybranych typów instytucji kultury w Krakowie
 13. Tworzenie struktur organizacyjnych w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach
 14. Zarządzanie Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle
 15. Między przeszłością a przyszłością. Organizacja i zarządzanie dziedzictwem kultury na przykładzie nowohuckiego oddziału Muzeum Archeologicznego w Krakowie
 16. Łódzki Dom Kultury jako lider współpracy z instytucjami kultury w regionie
 17. Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci – kierunki rewitalizacji i strategia rozwoju
 18. Zarządzać by nie zobojętnieć. Dziedzictwo kulturowe Żydów tarnowskich
 19. Organizacja i zarządzanie samorządową instytucją kultury na przykładzie Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach
 20. Priorytety i obszary strategiczne Programu Rozwoju Kultury w Tarnowie na lata 2018-2030
 21. Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek
 22. Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ulicy Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie na potrzeby nowoczesnego oddziału Muzeum Inżynierii Miejskiej
 23. Homo est animal sociale versus homo homini lupus est. Oblicze konfliktu personalnego na przykładzie Muzeum AK w Krakowie.
 24. Funkcjonowanie i finansowanie instytucji kultury na podstawie Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy
 25. Zarządzanie wydarzeniem na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Music In" we Lwowie
 26. Organizacja imprez masowych jako promocja działalności kulturalnej na przykładzie Centrum Kultury Gminy Łapanów
 27. Organizacja i zarządzanie samorządową instytucją kultury na przykładzie Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 28. Specyfika zarządzania projektami w sektorze kreatywnym na przykładzie wybranych projektów Opery Krakowskiej
 29. Sponsoring – partnerstwo kultury i biznesu
 30. Teatr to także zespół techniczny
 31. Zarządzanie obiektem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na przykładzie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach
 32. Utworzenie Etnocentrum szansą zachowania dziedzictwa ziemi krośnieńskiej
 33. Współpraca Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie z organizacjami pozarządowymi
 34. Zarządzanie zespołem baletu. Analiza funkcjonowania i perspektywy rozwoju na przykładzie Zespołu Baletu Opery Krakowskiej
 35. Dziedzictwo kulturowe w strategii promocji Biecza
 36. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie jako centrum regionalizmu
 37. Dworek Grafa – lubelski salon kulturalny w projekcie „AGrafKa”
 38. Główne wyzwania i założenia Regionalnego Programu Zarządzania Strategicznego w Województwie Podkarpackim wedle paradygmatu "Dziedzictwo i rozwój"
 39. Odnowa miast w kontekście rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na przykładzie Bytomia
 40. Wyzwania w zarządzaniu nowoczesną biblioteką publiczną
 41. Zarządzanie projektem artystycznym na przykładzie indyjskiego "Święta Kolorów Holi" w Krakowie
 42. Założenia rozwoju Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu w kontekście rozwoju funkcji kulturalnej Jarosławia
 43. Promocja bez kosztów – Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival /2014-2017/
 44. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie dawnego "Sokoła" w Jarosławiu
 45. Etablissement Public Paris Musees. Analiza sieci 14 muzeów Miasta Paryża
 46. Muzeum w Gliwicach jako przykład miejskiej placówki kultury o zasięgu ponadlokalnym

 1. Aktor i reżyser w jednym. O szukaniu równowagi między prywatą w teatrze, a zarządzaniem zespołem
 2. Czy archiwa to instytucje zamknięte? Wyzwania w zakresie promocji archiwów i popularyzacji materiałów archiwalnych na przykładzie Archiwum Narodowego w Krakowie
 3. Działalność kina studyjnego na przykładzie Krakowskiego Centrum Kinowego ARS
 4. Dziedzictwo kulturowe pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce Fablok
 5. Dziedzictwo poprzemysłowe w Zagłębiu Dąbrowskim w kontekście pogranicza kulturowego
 6. Edukacja teatralna na przykładzie Opery Śląskiej w Bytomiu
 7. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkół artystycznych, a zarządzanie kształceniem dzieci na przykładzie działalności Orkiestry Wieniawa
 8. Koncepcja trzeciego miejsca w kontekście działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach
 9. Łączenie instytucji kultury. Próba analizy zagadnienia na podstawie zamiaru połączenia Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze
 10. Misja, której BWA w Rzeszowie nie posiada, a której potrzebuje
 11. Motywacja jako proces zarządzania na przykładzie Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
 12. Nowe technologie w instytucjach kultury
 13. O sztuce kreatywnego myślenia w zarządzaniu instytucją kultury na przykładzie Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie
 14. Organizacja i zarządzanie religijnym parkiem tematycznym
 15. Organizator a samorządowe instytucje kultury - proces zmiany (na przykładzie Myślenic)
 16. Polityka rekrutacji pracowników w instytucjach kultury
 17. Pozaekspozycyjna działalność Zamku Królewskiego na Wawelu
 18. Próba definicji autorskich dyrekcji Teatru Ludowego
 19. Rola kierownika produkcji we współczesnym teatrze na podstawie własnych doświadczeń w czasie pracy w Teatrze Wielkim w Poznaniu
 20. Samorządowa szkoła muzyczna w mniejszych ośrodkach - rozwój i ogarniczenia na przykładzie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domosławicach
 21. Sposoby zachowania pamięci o Adamie Didurze - założycielu Opery Śląskiej w Bytomiu - poprzez pryzmat zarządzania pamięcią
 22. Wdrażanie metod i technik zarządzania kulturą w samorządowej instytucji kultury
 23. Wolontariat w instytucji kultury na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera
 24. Wypracowanie skutecznej strategii promocji działalności Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
 25. Zarządzanie dziedzictwem Goetzów Okocimskich, czyli jak zarządza się przeszłością w teraźniejszości
 26. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu
 27. Zarządzanie festiwalem artystycznym na przykładzie Festiwalu Twórczości Religijnej "Fide et Amore" w Żorach
 28. Zarządzanie projektem w instytucji kultury na przykładzie projektu "Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej"

 1. "Szwarc, mydło i powidło" czyli 25 lat działalności Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 2. Autochromy Tadeusza Rzący jako dziedzictwo o unikatowej wartości. Dylematy zarządzania pamięcią o artyście i jego dorobku twórczym.
 3. Budowanie sieci współpracy samorządowej instytucji kultury
 4. Bukowiaski teatr
 5. Czy przeszłość ma przyszłość? Zarządzanie dziedzictwem na przykładzie XX. Czartoryskich
 6. Dialog muzeum ze społeczeństwem na przykładzie Jarmarku Historycznego św. Marii Magdaleny
 7. Franciszek Frączek. Życie, twórczość, pamięć o artyście
 8. Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury na przykładzie Wadowickiej Biblioteki Publicznej
 9. Igrzyska czy praca u podstaw - o wybranych problemach domów kultury
 10. Jan Kiepura - sposoby zachowania pamięci o artyście w jego rodzinnym mieście
 11. Kino i telewizja – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania nadmiernemu wpływowi Stanów Zjednoczonych w Europie
 12. Kluczowa rola strategii Krakowskiego Biura Festiwalowego w kształtowaniu programu promocji czytelnictwa w Krakowie po nadaniu tytułu Miasta Literatury UNESCO
 13. Koncepcja funkcjonowania Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
 14. Koncepcja funkcjonowania Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze w latach 2016-2018
 15. Kreowanie marki bobkowskiej koronki klockowej
 16. Misja Rzeszowskiego Domu Kultury
 17. Motywacje i ograniczenia menedżera kultury w Polsce. Badania własne na temat zarządzania publiczną instytucją kultury.
 18. Narzędzia marketingowe w działalności europejskich muzeów archeologicznych
 19. Nowa rola starego muzeum. Między wizją a biznesem - kronika czasów transformacji i perspektywy rozwoju Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 20. Popularyzacja kultury żydowskiej w Polsce
 21. Problemy zarządzania symboliką miejską (na podstawie pomnika "Czarownicy" z Czeladzi
 22. Projekt "Czy coś zostanie" - działania wokół "Zapisu socjologicznego" Zofii Rydet
 23. Promocja muzyczna w Internecie
 24. Promocja regionu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej
 25. Próba analizy strategii działania biblioteki publicznej w dzielnicy Krowodrza miasta Krakowa
 26. Przekształcenie Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w Podkarpackie Centrum Sztuki Współczesnej w Przemyślu
 27. Realizacja misji Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście na przykładzie projektów edukacyjnych
 28. Rozumienie kultury i dziedzictwa fundamentem tożsamości kulturowej
 29. Rozwój i upowszechnianie kultury w środowisku wiejskim w gminie Chorkówka
 30. Sądecki Park Etnograficzny miejscem łączenia przeszłości z przyszłością
 31. Specyficzne funkcje Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 32. Telewizje lokalne między pieniądzem a wolnością
 33. Wpływ działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku na aktywizację społeczności lokalnej
 34. Wpływ przekształceń własnościowych na zarządzanie
 35. Wpływ Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana Pawła II na rozwój Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
 36. Wspólne dziedzictwo jako źródło nawiązania współpracy midzynadorowej
 37. Wykorzystanie serwisów społecznościowych przez biblioteki publiczne w Krakowie
 38. Zarządzanie audycjami szkolnymi w województwie śląskim i zachodnio-pomorskim na przykładzie działalności Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Agencji Artystycznej "Artos" w Koszalinie
 39. Zarządzanie dziedzictwem Kieleckiej Szkoły Krajobrazu a dziedzictwo kulturowe Kielc
 40. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Bełżca w cieniu "Muzeum Miejsca Pamięci" w Bełżcu
 41. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Okręgowego Muzeum w Tarnowie
 42. Zarządzanie festiwalem artystycznym na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie
 43. Zarządzanie marką instytucji kultury na przykładzie Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
 44. Zarządzanie na styku dziedzictwa kulturalnego i naturalnego - studium obszaru Słowińskiego Parku Narodowego
 45. Zarządzanie projektem archiwizacyjnym "Zofia Rydet. Dokumentacje 1950-1977"
 46. Zarządzanie przez wartości w kulturze a rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej

 1. "Ephemera" jako nowa forma sztuki, będąca częścią festiwalu muzyki elektronicznej "Unsound"
 2. "Jesienne Warsztaty Muzykujemy Razem - Koncert Cecyliański" jaki przykład zarządzania projektem kulturalnym
 3. "Mała gmina z artystyczną duszą" - życie kulturalne Kobióra w roku 2014 na podstawie działalności Gminnego Domu Kultury
 4. Amatorski ruch artystyczny Ziemi Łąckiej
 5. Archiwum miejscem pamięci o ludziach nauki i kultury
 6. Biblioteki bez strategii - analiza potencjału miejskich bibliotek publicznych w Krakowie
 7. Festiwal Rytmu Drumbattle w Legnicy. Analiza w oparciu o metodę zarządzania cyklem projektu
 8.  Festiwale folklorystyczne a niematerialne dziedzictwo kulturowe – na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
 9. Jak wykształcić przyszłych odbiorców kultury
 10. Jan Klata w Krakowie czyli teatr emocji
 11. Koncepcja nowych wzorców sztuki na przykładzie działalności repertuarowej Teatru Małego w Tychach
 12.  Kraków Miasto Literatury UNESCO jako element strategii rozwoju kultury Miasta Krakowa
 13. Kultura w pogardzie i zaniechaniu. O wybranych problemach sektora kultury i jego pracowników
 14. Misja Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa
 15. Od amatora-pasjonata do profesjonalisty. Jak przekształcić pasję w profesjonalizm uznany przez autorytety na przykładzie wybranego artysty.
 16. Para buch czyli misja Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 17. Projekt RAFCOX SOUND DESINGER. Opracowanie oferty sponsoringowej
 18. Promocja kultury w bibliotece
 19. Repozytoria cyfrowe w polskich bibliotekach publicznych
 20. Rewitalizacja Łemkowszczyzny
 21. Rzeszowskie festiwale teatralne
 22. Społeczność lokalna a dziedzictwo kulturowe Głębowic
 23. Szkoła muzyczno-baletowa "Da Capo" - analiza marketingowa
 24. W cieniu Auschwitz - współczesne wyzwania edukacji w miejscu pamięci
 25. Współczesny wyrobnik, wolny najmita i mistrz rzemiosła. Humanizm organizacji sektora kultury
 26. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Sosnowca
 27. Zarządzanie produkcjami festiwalowymi w kraju i zagranicą na przykładzie Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena oraz Festiwalu Kultury Polskiej w Pekinie
 28. Zarządzanie schroniskami górskimi w Beskidzie Żywieckim
 29. Zarządzanie wizerunkiem artysty w mediach społecznościowych
 30. Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach

 1. Analiza strategii rozwoju i działalności kulturalnej Zamku w Mosznej
 2. Budowanie strategii marketingowej na podstawie organizacji Mistrzostw Świata Dj'ów IDA
 3. Czym jest a czym mogłoby być Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach
 4. Dyrektor Filharmonii, artysta czy menedżer
 5. Działalność edukacyjna w instytucjach kultury jako element strategii marketingowej na przykładzie Filharmonii
 6. Działalność samorządowego Centrum Kultury e Mielcu odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie kultury
 7. Festiwal Bachowski w Świdnicy jako element strategii marketingowej Miasta
 8. Gmina Sękowa = UNESCO, a może nie tylko? Koncepcja rozwoju turystyki na terenie gminy Sękowa w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnie
 9. Instruktor instytucji kultury w strategiach Młodzieżowego Domu Kultury - realizacja procesu edukacji kulturalnej młodzieży
 10. Interesariusze, obiekty i produkty turystycznego szlaku Rodowych Gniazd Lubomirskich na przykładzie Muzeum-Zamku w Łańcucie
 11. Kulturotwórcza przestrzeń bibliotek naukowych
 12. Muzeum w Tarnowskich Górach i jego środowisko zewnętrzne - możliwości i perspektywy współpracy
 13. Nowe oblicza bibliotek - przykra powinność czy szansa na rozwój instytucji. Konwersatorium Biblioteki Śląskiej jako odpowiedź na zmieniającą się strukturę wiekową odbiorców usług bibliotecznych
 14. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w świetle działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 15. Od kolekcji do wystawy - idea i rozwój ekspozycji piernikarskiej w Muzeum Okręgowym w Toruniu
 16. Od kulturoznawstwa do kultur mediów - analiza rozwoju studiów kulturoznawczych na przykładzie Uniwersytetu Śląskiego
 17. Partnerstwo publiczno-prywatne w skali mikro w praktyce instytucji kultury na podstawie współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i studia nagrań United Records
 18. Powstawanie galerii sztuki współczesnej "STREFA A" - znaczeni marki i jej ochrona
 19. Promocja jako element strategii 
w instytucjach kultury
 20. Punctum Teatr Stowarzyszenie Twórców Niezależnych - od genezy do misji
 21. Tworzenie oferty kulturalnej Siemianowickiego Centrum Kultury na podstawie nowej misji instytucji
 22. Wiejskie Centrum Kultury na przykładzie Biblioteki Publicznej w Opolnie Zdroju
 23. Wizerunek Bazyliki Mariackiej w Krakowie jako wynik jej wielofunkcjonalności
 24. Współpraca kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie z organizacjami z Gminy Przeciszów
 25. Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu muzeum
 26. Zarządzanie budynkiem muzealnym na przykładzie dawnego kościoła pw. Św. Ducha w Raciborzu
 27. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym gminy na przykładzie gminy Zielonki
 28. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym historycznego Miasta Biecz
 29. Zarządzanie finansami samorządowej instytucji kultury na przykładzie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
 30. Zarządzanie instytucją kultury na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
 31. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury
 32. Zarządzanie wizerunkiem biblioteki
 33. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski - tradycja a nowe trendy zarządzania

 1. Analiza porównawcza finansowania instytucji kultury
 2. Archetypy i narracje w marketingu instytucji kultury
 3. Biblioteka- możliwości jej wykorzystania w instytucjach kultury - na przykładzie Domu Kultury "Podgórze" w Krakowie
 4. Biblioteka w przestrzeni nowych technologii
 5. Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" - instytucja kultury w przestrzeni publicznej
 6. Dziedzictwo kulturowe Gminy Bejsce i jego wpływ na kształtowanie tożsamości mieszkańców
 7. Edukacja artystyczna w zakresie fotografii na przykładzie form pracy twórczej działających w Krakowie
 8. Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych BAZA ZBOŻOWA w Kielcach we współpracy z samorządem lokalnym
 9. Gmina Biecz na szlakach kultury
 10. Historia sukcesu, czyli jak grupa krasnoludków zawojowała kulturalną przestrzeń publiczną Wrocławia
 11. Instytucja czy marketing mix? 4 lata zmian (2009-2012) w Gminnym Ośrodku kultury w Suszcu
 12. Język konfliktu w kulturze. Studium sporu o Capellę Cracoviensis
 13. Kapela Góralska "Ciupaga" jako forma kultywowania dziedzictwa kulturowego
 14. Kawiarnie kulturalne w Polsce
 15. Kopalnia Soli w Wieliczce wizytówką i skarbem Polski
 16. Kształtowanie pozytywnego obrazu instytucji kultury na przykładzie Narodowego Muzeum w Krakowie
 17. Lean Management
 18. Luki prawne w aktach prawnych dotyczących kultury
 19. Miasta rzeźby – gdzie, co i jak? Przykłady dobrych praktyk w organizowaniu wydarzeń artystycznych na świecie
 20. Misja Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 21. Misja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 22. Misje i cele strategiczne Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach
 23. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej. Historia, teraźniejszość, nowe jutro.
 24. Nie tylko Śliwowica – walory kulturowe Ziemi Łąckiej
 25. Obraz Górala na forach internetowych - wybrane przykłady
 26. Od zarządzania wolontariatem do współrządzenia miastem (Fenomen Transgranicznego Centrum Wolontariatu w Cieszynie)
 27. Popularyzacja dziedzictwa archeologicznego na przykładzie oddolnych inicjatyw społecznych w Regionie Hrubieszowskim
 28. Porównanie Form Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Polsce i we Francji
 29. Powstanie Galerii Sztuki Współczesnej "Strefa A" - znaczenie marki i jej ochrona
 30. Promocja kultury polskiej w Brazylii
 31. Przydrożne kapliczki i krzyże w Parafii Biskupice
 32. Rola dyrektora artystycznego w strukturze zarządzania teatrem na przykładzie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
 33. Rola nowoczesnej biblioteki publicznej w społeczeństwie na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
 34. Sieć i rój. Zarządzanie informacją w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym
 35. Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Misja i kierunki rozwoju Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na przestrzeni 50 lat istnienia instytucji (1964-2014)
 36. Strategia rozwoju Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy
 37. Systemy i modele funkcjonowania teatrów tańca w Polsce
 38. Ścieżki kariery i dylematy rozwoju w polskim kinie niezależnym
 39. Święto Poezji Góralskiej jako próba ochrony niematerialnego dziedzictwa Podhala
 40. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie biblioteki publiczne
 41. Zarządzanie marką na przykładzie Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
 42. Zarządzanie spuścizną artystyczną Tadeusza Kantora

 1. Cele strategiczne, pomysły i rekomendacje. Szkic do problemu określenia misji i wizji Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki"
 2. Działalność Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w 2011 roku
 3. Działalność i strategia rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku
 4. Działalność kulturalna prowadzona przez Kopalnię Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp.z o.o.
 5. Działalność Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha jako przykład instytucji promującej obcą kulturę
 6. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży na wybranych przykładach pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie
 7. Edukacja kulturalna w aspekcie wychowania społecznego
 8. Funkcjonowanie procedury kontroli zarządczej w Muzeum Sztuki w Łodzi
 9. Idea wprowadzenia programu lojalnościowego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
 10. Koncepcja Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego w Krakowie
 11. Miejsce kultury wysokiej we współczesnym społeczeństwie na przykładzie działalności Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
 12. Międzynarodowa polityka kulturalna Francji na przykładzie działalności Instytutu Francuskiego
 13. Misja Instytutu Książki
 14. Nowe spojrzenie, nowe myślenie-misja Muzeum Etnograficznego w Krakowie na przykładzie „Studium obiektu"
 15. Od KAOWCA do RADIOWCA, czyli trudna sztuka zarządzania mediami
 16. Patronat medialny narzędziem promocji instytucji kultury
 17. Programy stypendialne Willi Decjusza
 18. Promocja instytucji kultury za pomocą nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych
 19. Rola biblioteki publicznej we wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej
 20. Rola sponsorów w muzeach w oczach zwiedzających
 21. Specyfika pracy Orkiestry Symfonicznej na podstawie pierwszej części symfonii g-moll nr 40, KV 550 W.A. Mozarta jako inspiracja do zarządzania zespołem ludzkim
 22. Spektakl wrażeń czy ekspozycja muzealna? Analiza współczesnych trendów tworzenia ekspozycji muzealnych na przykładzie wystawy "Śladami europejskiej tożsamości Krakowa" usytuowanej pod płytą krakowskiego Rynku Głównego
 23. Strategia marketingowa Instytutu Grotowskiego
 24. Strategia rozwoju miejskiej instytucji kultury na przykładzie Chojnickiego Centrum Kultury
 25. Sztuka współczesna jako produkt? Promocja wydarzeń artystycznych w miejskiej instytucji kultury (na przekładzie Galerii Bunkier Sztuki)
 26. Teatr w moim życiu
 27. Wielka Parada Smoków Teatru Groteska jako wydarzenie edukacyjne i kulturowe
 28. Zarządzanie orkiestrą symfoniczną a poziom artystyczny zespołu
 29. Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum
 30. Zatrudnianie pracowników artystycznych, a przejście autorskich praw majątkowych na instytucję kultury
 31. Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. Regionalia w strategii instytucji kultury

 1. Analiza porównawcza wiodących problemów polityki kulturalnej na lata 2011-2015 w programach wyborczych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego
 2. Cele edukacyjne w "Strategii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006-2014"
 3. Co robią wiolonczeliści w Polsce?
 4. Czy możliwa jest promocja Wieliczki bez Kopalni Soli?
 5. Czynniki determinujące misję instytucji muzealnej na przykładzie Muzeum w Chorzowie
 6. DUCH MIEJSCA, DUCH CZASU - wpływ środowiska na twórczość malarzy okręgu rybnicko-wodzisławskiego
 7. Działalność agencji artystycznej jako jedna ze współczesnych form rozpowszechniania kultury
 8. Działalność bibliotek publicznych w zakresie informacji lokalnej
 9. Działalność grupy teatralnej na przykładzie zespołu Freeday Teatr
 10. Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych
 11. Etyczne i tożsamościowe problemy komunikacji w Internecie
 12. Finansowanie kinematografii polskiej na tle modeli finansowania kinematografii europejskiej
 13. Jak ideę przełożyć na obraz. Plakat w kampanii społecznej
 14. Kalendaria życia i twórczości Tadeusza Kantora. Próba charakterystyki specyficznej formy wydawnictw i ich znaczenie w kontekście tworzenia programu Muzeum Tadeusza Kantora
 15. Marka instytucji kultury. Przykład Trzebińskiego Centrum Kultury
 16. Mechanizmy finansowe EOG i NMF Priorytet 3. Realizacja projektów w Województwie Podkarpackim
 17. Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Poszukiwanie i wdrażanie nowych form pracy i zarządzania
 18. Narzędzia promocji stosowane przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
 19. Nowa rola biblioteki publicznej
 20. Pracownia aktywności obywatelskiej i dokumentacji dziedzictwa. Wstępna koncepcja utworzenia w Ostródzie innowacyjnej placówki kulturotwórczej
 21. Program rozwoju kultury w Wieluniu na lata 2011-2016
 22. Protokół dyplomatyczny jako podstawa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury
 23. Samorządowa instytucja kultury - innowacyjny sposób zarządzania kulturą
 24. Specyfika i problemy środowiska muzyków orkiestrowych w Polsce
 25. Stowarzyszenie jako forma organizacji pozarządowej, mająca wpływ na rozwój środowisk twórczych
 26. Strategie rozwoju instytucji kultury na przykładzie Fabryki Emalia Oscara Schindlera
 27. Szlaki kulturowe formą promocji dziedzictwa kulturowego regionu na przykładzie Małopolski
 28. Trudności w funkcjonowaniu, a możliwości rozwoju. Adaptacja, modernizacja oraz częściowa rewaloryzacja kamienicy mieszczańskiej z przeznaczeniem na działalność wystawienniczo-edukacyjną Muzeum Miejskiego w  Zabrzu
 29. Wodzisławski Festiwal Muzyczny. Droga od idei do stworzenia marki w kontekście misji
 30. Wykorzystać świętego
 31. Wystawa jako element zarządzania w muzeum
 32. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w kontekście podnoszenia standardu oferowanych usług
 33. Zasady funkcjonowania instytucji kultury na przykładzie miasta Wałcz