Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan studiów - rok akademicki 2023/2024

Semestr zimowy:

 1. Zarys problematyki zarządzania kulturą (4 h - 1 ECTS)
 2. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (4 h - 1 ECTS)
 3. Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne (8 h - 2 ECTS)
 4. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (8 h - 2 ECTS)
 5. Kultura w mediach społecznościowych (4 h - 1 ECTS)
 6. Metodologia badań w kulturze (4 h - 1 ECTS)
 7. Zarządzanie projektem (8 h - 2 ECTS)
 8. Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 h - 2 ECTS)
 9. Negocjacje (8 h - 2 ECTS)
 10. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (4 h - 1 ECTS)
 11. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury (4 h - 1 ECTS)
 12. Sponsoring i jego aspekty (4 h - 1 ECTS)
 13. Ochrona własności intelektualnej (4 h - 1 ECTS)
 14. Dostępność instytucji kultury (4 h - 1 ECTS)
 15. Wolontariat, staże, praktyki w organizacjach kultury (4 h - 1 ECTS)

Łącznie za semestr zimowy: 80 h, 20 ECTS

Semestr letni:

 1. Marketing w kulturze (8 h - 2 ECTS)
 2. Public relations (8 h - 2 ECTS)
 3. Warsztaty - pisanie projektów (8 h - 2 ECTS)
 4. Międzynarodowa współpraca kulturalna (4 h - 1 ECTS)
 5. Prawo zamówień publicznych (4 h - 1 ECTS)
 6. Prawo pracy (4 h - 1 ECTS)
 7. Modele polityki kulturalnej w Europie (4 h - 1 ECTS)
 8. Sztuka wystąpień publicznych (4 h - 1 ECTS)
 9. Ekonomika kultury (4 h - 1 ECTS)
 10. Turystyka kulturowa (4 h - 1 ECTS)
 11. Praktyczne przykłady zarządzania instytucją kultury (24h - 6 ECTS)
 12. Zielona zmiana w kulturze (4 h - 1 ECTS)

Łącznie za semestr letni: 80 h, 20 ECTS