Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o studiach

Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje roczne podyplomowe studia z zakresu zarządzania kulturą.

Studia podyplomowe Zarządzanie kulturą

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; a także dyrektorzy festiwali, muzeów, teatrów oraz innych organizacji kulturalnych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).

2. Zarządzanie kapitałem ludzkim: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.

3. Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.

4. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce.

5. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, turystyka kulturowa.

6. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.

7. Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.

8. Finansowanie kultury: warsztaty pisania projektów, sponsoring, ekonomika kultury

9. Marketing: produkt w kulturze, reklama, kultura w mediach społecznościowych.

10. Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja, negocjacje.

11. Metodologia badań w kulturze.

12. Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.

13. Dostępność instytucji kultury; Wolontariat, staże, praktyki w organizacjach kultury

Informacje praktyczne:

Jednostka prowadząca: Instytut Kultury UJ, Zakład Zarządzania Kulturą

Kierownik Studiów: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Koordynator Studiów: mgr Agnieszka Dudek

Wszelkich informacji udziela koordynator studiów:

mgr Agnieszka Dudek

e-mail: aga.dudek@uj.edu.pl, zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl