Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram - studia podyplomowe Zarządzanie kulturą

Harmonogram - semestr zimowy

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams
24 X 9.00-12.15 Zarys problematyki zarządzania kulturą dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, dr Agnieszka Konior
12.45-16.00 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
25 X 9.00-12.15 Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (1) dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ
12.45-16.00 Kultura w mediach społecznościowych dr Michał Pałasz
21 XI 9.00-12.15 Dostępność instytucji kultury mgr Monika Wiejaczka
12.45-16.00 Wolontariat, staże, praktyki w instytucjach kultury mgr Iwona Parzyńska
22 XI 9.00-12.15 Sponsoring i jego aspekty  mgr Monika Wiejaczka
12.45-16.00 Zarządzanie jakością w instytucjach kultury dr Marta Tutko
12 XII 9.00-16.00 Public relations dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ
13 XII 9.00-12.15 Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury (2) dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ
12.45-16.00 Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce mgr Katarzyna Olesiak
9 I 9.00-12.15 Ochrona własności intelektualnej  dr Anna Pluszyńska
12.45-16.00 Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne (1) prof. Bogusław Nierenberg
10 I 9.00-16.00 Zarządzanie projektami dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
30 I 9.00-12.15 Organizacja i zarządzanie: aspekty humanistyczne (2) prof. Bogusław Nierenberg
12.45-16.00 Negocjacje (1) prof. Zbigniew Nęcki
  16.15-17.45 Negocjacje (2) gr A prof. Zbigniew Nęcki
31 I 9.00-12.15 Metodologia badań w kulturze dr Marcin Laberschek
12.45-16.00 Negocjacje (2) gr B prof. Zbigniew Nęcki
  16.15-17.45 Negocjacje (2) gr A prof. Zbigniew Nęcki

 

Daty zjazdów w semestrze letnim: 27-28.02, 20-21.03, 17-18.04, 22-23.05, 5-6.06

Harmonogram - semestr letni

27 II 9.00-12.15 PPZIK - Muzeum Narodowe w Warszawie dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
  12.45-16.00 Seminarium  dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ, dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, dr Agnieszka Konior, dr Marcin Laberschek, dr Anna Pluszyńska
28 II 9.00-12.15 PPZIK - Teatr Łaźnia Nowa mgr Bartosz Szydłowski
  12.45-16.00 Marketing w kulturze (1) dr Tomasz Smoleń
20 III 9.00-12.15 Warsztaty - pisanie projektów (grupa podstawowa/zaawansowana) mgr Jarosław Klaś, mgr Olga Lany
  12.45-16.00
21 III 9.00-12.15 Turystyka kulturowa dr Adam Hajduga
  12.45-16.00 Marketing w kulturze (2) dr Tomasz Smoleń
17 IV 9.00-12.15 PPZIK - Ośrodek Kultury im. CK Norwida mgr Jarosław Klaś
  12.45-16.00 PPZIK - Muzeum Krakowa dr Michał Niezabitowski
18 IV 9.00-12.15  PPZIK - Fundacja Miasto Literatury mgr Olga Brzezińska
  12.45-16.00 Prawo pracy mgr Alina Waszęda
22 V 9.00-12.15 Międzynarodowa współpraca kulturalna dr Andrzej Giza
  12.45-16.00 Modele polityki kulturalnej UE dr hab. Bożena Gierat-Bieroń
23 V 9.00-12.15 PPZIK - Dom Kultury INSPIRO Beata Kwiecińska, Maciej Dąbrowski
  12.45-16.00 Ekonomika kultury dr Kamila Lewandowska
5 VI 9.00-12.15 Sztuka wystąpień publicznych* mgr Juliusz Chrząstowski
  12.45-16.00 Zarządzanie kapitałem ludzkim dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ
6 VI 9.00-12.15 Prawo zamówień publicznych mgr Patryk Rojek
  12.45-16.00 Zarządzanie kapitałem ludzkim dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

* Podany termin dotyczy zajęć grupy nr 1, terminy dla grup 2 i 3 zostaną podane później

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Dziekan ws. zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
pdf
Komunikat Kierownika studiów ws. zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
pdf
Komunikat dot. przebywania słuchaczy w budynku WZiKS
pdf
Komunikat dot. biblioteki WZiKS