Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace dyplomowe

Egzamin dyplomowy

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego 2020/2021

Pełnomocnictwo do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami

Pełnomocnictwo do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami - ENG

Oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - ENG

Oswiadczenie o wypełnieniu obowiązków

Formy wsparcia  - oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Oświadczenie BPDU

 

Formularz absolwent od 2019/2020

Formularz absolwenci przed 2019/2020

Application abs before 2019/2020 - ENG

Application 2019/2020 od 2019/2020 - ENG

Instrukcje obowiązujące od roku 2020/2021

Instrukcja pracy magisterskiej 

Instrukcja Instytutu Kultury UJ w zakresie przygotowania i złożenia pracy licencjackiej oraz egzaminu końcowego obowiązująca od roku akademickiego 2020/2021

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

 

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku

Wzór dokumentu oświadczenia wymaganego do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Instrukcje obowiązujące od roku 2019/2020

Komunikat dla studentów ostatniego roku przygotowujących prace dyplomowe.

Instrukcja - przygotowanie pracy lic.

Zagadnienia do egzaminu Lic i mgr 2019-2020

Instrukcje obowiązujące od roku 2018/2019

Instrukcja - przygotowanie pracy lic.

instrukcja - przygotowanie pracy mgr

wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

Szukanie źródeł do prac dyplomowych

 

Elektroniczne archiwizowanie prac dyplomowych

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 18 lutego 2019 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy obron