Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ

dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ
Piotr Marecki – kulturoznawca, wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych. Obszary zainteresowań: kultura cyfrowa, literatura elektroniczna, demoscena, literatura współczesna, eksperymenty. Prowadzi laboratorium UBU lab (www.ubulab.edu.pl), zajmujące się lokalną kulturą cyfrową.

 

 

 

Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku, Kraków 2005.

Kino niezależne w Polsce 1989-2009. Historia mówiona, Warszawa 2009.

Żuławski (wspólnie z Piotrem Kletowskim), Warszawa 2008.

Barański, Warszawa 2009.

Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości (wspólnie z Piotrem Kletowskim), Kraków 2010.

Nam wieczna w polszczyźnie rozróba. Marian Pankowski mówi, Kraków 2011.

Szulkin. Życiopis (wspólnie z Piotrem Kletowskim), Kraków 2012.

Czycz i kino, czyli przyliteracki status polskiego kina, Kraków 2012.

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu: raport z badań, (wspólnie z Grzegorzem Jankowiczem, Alicją Palęcką, Janem Sową, Tomaszem Warczokiem), Kraków 2014.

Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi, Kraków 2018.

Między kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce, Kraków 2018.

Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych (red. wspólnie z Michałem Witkowskim i Igorem Stokfiszewskim), Kraków 2002.

Liternet. Literatura i internet, Kraków 2002.

Liternet.pl, Kraków 2003.

Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, Kraków 2006.

Traktat o życiu Krzysztofa Niemczyka na użytek młodych pokoleń (red. wspólnie z Annną Ptaszkowską i Marcinem Hernasem), Kraków 2007.

Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna (red. wspólnie z Agnieszką Wiśniewską), Warszawa 2010.

Literatura polska 1989-2009. Przewodnik, Kraków 2010.

Kultura niezależna w Polsce 1989-2009, Kraków 2010.

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, (red. wspólnie z Mariuszem Pisarskim), Kraków 2011.

Restart zespołów filmowych, (red. z Marcin Adamczak, Marcin Malatyński), Kraków-Łódź 2012.

Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. wspólnie z Grzegorzem Jankowiczem i Michałem Sowińskim, Kraków 2015.

 

Renderings: translating literary works in the digital age. „Digital Scholarship in the Humanities” 2017, nr 32 (Supplement 1), s. i84–i91. (wspólnie z Nickiem Montfortem)

Textual caves: expanding the literary writing space, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 3(33), s. 334–349.

Crowdsourcing and literature: A report from the project „Wiersze za sto dolarów”, „World Literature Studies” 2017, t. 9, s. 79–86.

„C()n Du It” by Katarzyna Giełżyńska: a case of a total translation of an electronic literature work, „Miranda” 2016, nr 12, s. 1–14. [online:] http://miranda.revues.org/8371 (wspólnie z Aleksandrą Małecką)

Media Archeology Lab. Experimentation, Thinkering, Probing, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 3(33), s. 445–452.

Literary experiments with automatic translation : a case study of a creative experiment involving King Ubu and Google Translate, eds. Kalla Irena Barbara, Poniatowska Patrycja, Michułka Dorota, On the fringes of literature and digital media culture : perspectives from Eastern and Western Europe, Brill, Leiden-Boston 2018, s. 77-89. (wspólnie z Aleksandrą Małecką)

 

14–20.10.2013 – visiting scholar, Research Group Electronic Literature, Uniwersytet w Bergen, Bergen, Norwegia.

2013–2014 – postdoc, Fulbright Senior Award, The Trope Tank, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

1.12.2015–1.01.2016, visiting scholar, Smolny College, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja.

11–15.04.2016, Erasmus Mobility Programme, Uniwersytet w Coimbrze, Coimbra, Portugalia.

1.08.2016–2.09.2016, visiting scholar, Media Archeology Lab, University of Colorado, Boulder, USA.

15.01–23.05.2017, visiting professor, Skalny Teaching Grant, Univeristy of Rochester, Rochester, NY, USA.

12.08–11.09.2017, visiting scholar, The Electronic Literature Lab, Washington State University Vancouver, Vancouver, USA.

2011–2015 „Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu”, nr 2011/01/D/HS2/05129, Narodowe Centrum Nauki, SONATA. (kierownik projektu)

2013–2014 „Polish Literature in the Digital Age”, Massachusetts Institute of Technology, The Trope Tank, Comparative Media Studies/Writing. (kierownik projektu)

2014–2016 „Literatura konceptualna i jej tendencje”, Uniwersytet Karola w Pradze, Praga, Czeska Republika. (wykonawca)

2016–2018 „Digital Genres in Central and Eastern Europe after 1989”, Patterns Lectures, WUS Austria. (kierownik projektu)

2016–2019 „Twórcze programowanie. Laboratorium”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 2bH 15 0020 83. (kierownik projektu)

03.2013, referat: „Avant-garde and the Consecrated. The Post-1989 Polish Literary Field”, konferencja „World Literature and Japanese Literature in the Era of Globalization”, University of Tokyo, Japonia.

25–26.04.2014, referat „Textual Caves: Expanding the Literary Writing Space”,           Shapeshifters: Recycling and Literature, Department of Comparative Literature, New Haven, Yale University, USA.

23.05.2014, referat „Sticker literature or augmented reality literature”, David Foster Wallace Annual Conference, Scholarship Of Contemporary Literature, Publishing, Or Culture, Department of English, Illinois State             University, USA.

19–21.06.2014, referat „The formation of the field of electronic literature in Poland”, konferencja „ELO 2014: Hold the Light”, University of Wisconsin Milwaukee, Milwaukee, USA.

19–21.03.2015, referat „Between Page and Screen. The Intersection of Print and Digital in writing, reading, and translation” (wspólnie z Aleksandrą Małecką), konferencja „Literature and Media Theory: Mediality – Materiality – Cultural Techniques”, Göttingen University, Getynga, Niemcy.

29–12.06.2015, referat „Against E–poets”, E-poetry Festival and Conference, Buenos Aires, Argentyna.

06–3.07.2015, referat „Renderings: Translating Literary Works in the Digital Age” (wspólnie z Nickiem Montfortem); Annual Conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations, Sydney, Australia.

20–22.08.2015, referat „The Book as a Durational Sculpture. Steve Zultanski’s Pad and Pushing the Boundaries in Conceptual Literature” (wspólnie z Aleksandrą Małecką), konferencja „NORLIT 2015”, University of Gothenburg, Göteborg, Szwecja.

5–7.08.2015, referat „Literary experiments with automatic translation. Case study of a creative experiment involving King Ubu” (wspólnie z Aleksandrą Małecką), Electronic Literature Organization Conference 2015, Bergen, Norwegia.

10.07.2015, referat „Translating story generators. Nick Montfort’s World Clock and its Polish translation Zegar światowy – a case study”, konferencja 5th IATIS Conference, Belo Horizonte, Brazylia.

16–20.11.2015, referat „Scene poetry”, konferencja „Codes 2015”, Université Paris 8 , Paryż, Francja.

23–25.11.2015, referat „Strategies for augmenting books Andrzej Głowacki's archetypture as a model for literature”, konferencja „Text/ures”, Université Paris 8; Paryż, Francja.

10–12.06.2016, referat „Next Horizons – Retro Platforms”, Electronic Literature Organization Conference & Media Arts Festival 2016 „NEXT HORIZONS”, University of Victoria, British Columbia, Kanada.

10–16.07.2016, poster naukowy Piotr Marecki, Aleksandra Małecka, „Nick Montfort’s World Clock and its Polish translation Zegar światowy – a case study”, Digital Humanities 2016, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

19–22.06.2017, Piotr Marecki, Jan K. Argasiński, „Internet of Things and Electronic Literature. Tadeusz Peiper's Spatially Blossoming Poem”, Electronic Literature Conference, University Fernando Pessoa, Porto, Portugalia.

8–11.08.2017, Piotr Marecki, Jakub Woynarowski, „The Creative Computing Lab in Poland”, Digital Humanities Conference, McGill University-Université de Montréal, Kanada

19–20.04.2018, Piotr Marecki, referat „Robbo. Walkthrough, or technonostalgy”, konferencja „Transient Topographies. Space and interface in digital literature and art”, Galway Digital Cultures Initiative, NUI, Galway, Irlandia.

26–29.06.2018, Piotr Marecki, Michał Bukowski, Robert Straky, referat „ZX Spectrum, Or Decentering Digital Media Platform Studies Approach As A Tool To Investigate The Cultural Differences Through Computing Systems In Their Interactions With Creativity And Expression”, DH Conference, The Association of Digital Humanities Organizations (ADHO), El Colegio de México,  La Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, Mexico.

26–29.06.2018, Leszek Onak, Piotr Marecki, poster naukowy „Smog Poem. Example Of Data Dramatization”, DH Conference, The Association of Digital Humanities Organizations (ADHO), El Colegio de México, La Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, Mexico.

13–17.08.2018, Piotr Marecki, Leszek Onak, „Smog Poem and Heating Season. Creative work and Smog Datafication”, konferencja ELO 2018, Université du Québec à Montréal, Montreal, Kanada.

9-11.09.2018, Piotr Marecki, A community based on data sharing and collaboration. The structure of the ZX Spectrum demoscene (referat), JADH 2018, organizator: The Japanese Association for Digital Humanities, Tokyo, Japan.

 

21.01.2014 „Polish Literature in the Digital Age,” IAP talk, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

21–25.09.2015, Polish Impact: An introduction for foreigners to Polish electronic, experimental and otherwise unconventional literature, Polish Week, Edmonton, Kanada;

21.12.2015, „Scene poetry”, Smolny College, Uniwersytet w Petersburgu, Petersburg, Rosja

15.04.2016 „The Renderings and Speeches. Translating Literary Works in the Digital Age”, University of Coimbra, Portugalia

18.08.2016, wykład „ZX Spectrum Scene Poetry Collection”, (wspólnie z Yerzmyeyem), Media Archaeology Lab, University of Colorado Boulder, USA

27.03.2017, „Demoscene. An Introduction", College of Liberal Arts, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA

5.04.2017, wykład „10 things you did not know about Polish electronic, experimental and otherwise unconventional literature”, cykl „Skalny Lecture”, University of Rochester, USA

26.05.2017, wykład „Umieszczając poza centrum.  Media cyfrowe a literatura eksperymentalna”, cykl Nowe media / Awangarda (z okazji 100 lecia Awangardy w Polsce), Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

1.09.2017 „The ZX Spectrum Demoscene as Organized Anarchy,” The Electronic Literature Lab, Washington State University Vancouver

12.09.2017, Demoscene, or Decentering Digital Media, San Diego State University, San Diego, USA

21.03.2018, wykład „Literatura elektroniczna. Platformy. Eksperymenty”, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki, Uniwersytet Warszawski.

27.04.2018 ​Labs for the Digital Humanities, University of Bergen, Bergen, Norwegia

Electronic Literature Organization

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

2007 – "Zostańcie z nami" - stypendium „Polityki” dla młodych naukowców

2007 – Krakowska Książka Miesiąca za Tekstylia bis

2012 – stypendium „Młoda Polska”   

2012 – Visegrad Literary Residency Program (Praga, Czechy)

2013 – Fulbright Advanced Research Scholarship